(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh
Tang Gia Xin Kính Báo
In Jesus Christ’s Death & Resurrection we trust
In Loving Memory of

ÔNG PHANXICÔ XAVIÊ PHẠM NGỌC SƠN

Sinh ngày – Born on 6/1/1940 – Tại Xâm Dương, Hà Đông, Việt Nam
Đã được Chúa thương gọi về ngày – Died on 12-1-2023 – Tại Perth, Tây Úc

Hưởng Thọ 83 tuổi

~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ TẠI TRUNG TÂM CỘNG ĐOÀN

1. Thánh Lễ Phát Tang
Lúc 6:30pm Tối Thứ Sáu 27/1/2023

2. Thánh Lễ An Táng
Lúc 9:30am Sáng Thứ Bảy 28/1/2023

Sau đó là nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Pinnaroo
Lúc 11:30am – Cùng ngày

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN VÒNG HOA & PHÚNG ĐIẾU