(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh
Tang Gia chúng tôi xin trân trọng kính báo
THÂN PHỤ CỦA CHÚNG TÔI
ÔNG GIACÔBÊ LÂM QUANG PHẢI
Sinh ngày 10 tháng 03 năm 1939 – Tại Tỉnh Trà Vinh – Việt Nam
Đã hoàn tất hành trình dương thế – Vào lúc 12:20 ngày 15 tháng 09 năm 2022
Tại Sir Charles Hospital – Perth – Western – Australia
Hưởng Thọ : 83 Tuổi

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

THĂM VIẾNG: Vào Lúc 18:00 – 20:00 ngày 05/10/2022
Tại Nhà Quàn PROSSER SCOTT – 351 Hay Street, Subiaco WA, 6008

THÁNH LỄ AN TÁNG SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI TRUNG TÂM CỘNG
ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM – TÂY ÚC
Vào Lúc 9:00 am – Sáng Thứ Sáu – Ngày 07/10/2022

SAU ĐÓ LÀ NGHI THỨC HỎA TÁNG
TẠI NGHĨA TRANG PINNAROO VALLEY MEMORIAL PARK
Vào lúc 11:00am Cùng Ngày.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Bà Quả Phụ: Huỳnh Hoa – Perth
Trưởng Nam : Lâm Nguyên và Gia Đình – Việt Nam
Trưởng Nữ: Lâm Phượng và Gia Đình – Việt Nam
Thứ Nam: Giuse Gioan Lâm Quang Phương và Gia Đình – Perth
Thứ Nam: Lâm Phước và Gia Đình – Việt Nam
Thứ Nữ : Lâm Huỳnh Phương Thảo và Gia Đình – Perth
Thứ Nam: Lâm Huỳnh Quang Minh và Gia Đình – Perth

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN VÒNG HOA & PHÚNG ĐIẾU

CÁO PHÓ C_ ÔNG GIACOBE (1).pdf