(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Kính gửi Quý HĐMV & Cộng Đoàn,

Tuần vừa qua, chúng con đã nhận được tin rất buồn trước sự ra đi của hai người thân trong gia đình Tang Quyến của Ông Bà Cố Vũ Bình – Cha Vũ Trương Hồng Thái – Anh Quang Huy & Chị Hồng Gấm.

Đại diện BTV & CĐ – chúng con xin thành thật chia buồn đến với Gia đình Ông Bà Cố & Tang Quyến – đặc biệt các Cháu Linh Vương & Tố Uyên.

Xin mời toàn thể Quý HĐMV đến tham dự TL Phát Tang chiều Thứ Sáu tuần này & cầu nguyện cho các Linh hồn :

1. Anh SIMON NGUYỄN ĐỨC KÝ : là Em Rể của Bà Cố Bình – Anh Rể của Anh Quang Huy & Chị Hồng Gấm – cũng như Chú Dượng của Cha Hồng Thái.

2. Anh GIOAKIM MARIA NGUYỄN ĐỨC VIỆT : là Anh Họ trong Gia đình & Tang quyến Ông Bà Cố Vũ Bình.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
(Cáo phó xin xem đính kèm phía dưới)

Thay mặt BTV

CAO PHO – SIMON NGUYEN DUC KY & GIOAKIM NGUYEN DUC VIET – Sept 2021.pdf