(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh
Tang Gia chúng con xin trân trọng kính báo
THÂN PHỤ CỦA CHÚNG CON
GIÊRÔNIMÔ NGUYỄN – VĂN – NGHỊ
Sinh ngày 24 – 03 -1935 . Tại Hải Dương, Việt Nam
Đã an nghỉ trong Chúa – Lúc 3:00 am – Sáng ngày 31 / 08 / 2021
Tại Quận 8 – Saigon – Việt Nam
Hưởng thọ 86 tuổi

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

LỄ PHÁT TANG & CẦU HỒN SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH
TẠI TRUNG TÂM CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TÂY ÚC
Lúc 6:30 pm – Tối Thứ Sáu – Ngày 03 / 09 / 2021

TANG GIA
ĐỒNG KÍNH BÁO

Trưởng Nam : Nguyễn Bá Trác & Gia đình ( Việt Nam )
Thứ Nam : Nguyễn Bá Hùng & Gia đình ( Bỉ – Belgium )
Thứ Nam : Lm. Nguyễn Bá Trực ( Tây Úc – WA )
Thứ Nam : Nguyễn Bá Trí & Gia đình ( Việt Nam )
Trưởng Nữ : Nguyễn Thị Quỳnh Trâm & Gia đình ( Hoa Kỳ – USA )
Thứ Nữ : Nguyễn Thị Quỳnh Trang ( Việt Nam )
Thứ Nữ : Nguyễn Thị Quỳnh Trân & Gia đình ( Đức – Germany )

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

CÁO PHÓ – Ông Cố GIERONIMO Nguyễn Văn Nghị – Sept 2021.doc