(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh

Tang Gia chúng tôi xin trân trọng kính báo

CON – CHỒNG – ANH và CHA CỦA CHÚNG TÔI

GIUSE HOÀNG ĐỨC LONG

Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1968 – Tại Tỉnh Đồng Nai – Việt Nam

Đã hoàn tất hành trình dương thế – Vào ngày 21 tháng 01 năm 2023

Tại Perth – Western Australia

Hưởng Dương : 55 Tuổi

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

1. Thánh Lễ Phát Tang – Tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

3 Victoria Rd, Westminster WA 6061

Vào lúc 6:30pm, Thứ Sáu – Ngày 03 /02/ 2023

2. Thăm Viếng: Tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

3 Victoria Rd, Westminster WA 6061

Vào lúc 7:30pm, Thứ Sáu – Ngày 03 /02/ 2023

3. Thánh Lễ An Táng – Tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

3 Victoria Rd, Westminster WA 6061

Vào Lúc 9:00 am – Thứ Bảy Ngày 04/02/2023

4. Nghi Thức HỎA TÁNG – Tại Nghĩa Trang

PINNAROO Valley Memorial Park, West Chapel

Whitfords Avenue, Padbury, WA, 6025

Vào lúc 11:00 am – Thứ Bảy Ngày 04/02/2023.

MẸ – VỢ – CÁC CON và CÁC EM

ĐỒNG KÍNH BÁO

Mẹ: Đinh Thị Vân

Vợ: Nguyễn Thị Thu Thùy

Con: Brandon Hoàng

Con: Julie Hoàng

Con: Johanna Hoàng

Em: Hoàng Đức Lộc – vợ và Các Con

Em: Hoàng Thị Thùy Trang – Chồng và Các Con

Em: Hoàng Thị Anh Trâm và Các Con

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

XIN MIỄN VÒNG HOA & PHÚNG ĐIẾU

CÁO PHÓ … Anh Giuse HOANG DUC LONG.doc