(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh
Tang Gia chúng tôi xin trân trọng kính báo

MẸCỦA CHÚNG TÔI

MARIA NGUYỄN THỊ HỢI

Sinh ngày 11 tháng 04 năm 1945 – Tại Ninh Cường – Bùi Chu – Việt Nam

Đã hoàn tất hành trình dương thế – Vào ngày 13 tháng 02 năm 2024

Tại BETHESDA HOSPITAL – Perth – Western Australia

Cáo Phó – Bà Nguyễn Thị Hợi.doc