(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page
CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh

Tang Gia chúng tôi xin trân trọng kính báo

ANH

GIUSE PHẠM NGỌC TOÀN 

Sinh ngày 09 tháng 02 năm 1960

Tại Sài Gòn – Việt Nam

Đã Hoàn Tất Hành Trình Dương Thế

Ngày 04 tháng 11 năm 2023

Tại Perth – Western Australia

Hưởng Thọ: 63 Tuổi

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ 

1.   Thánh Lễ An Táng

  Tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

3 Victoria Rd, Westminster WA 6061

Vào Lúc 9:00 am – Thứ Năm Ngày 16 / 11 / 2023

 

2. Nghi Thức HỎA TÁNG

Tại Nghĩa Trang KARAKATTA

Railway Road, Karrakatta WA

Vào lúc 10:30 am – Thứ Năm Ngày 16 / 11 / 2023  

  

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc                          

XIN KÍNH BÁO

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG — XIN MIỄN VÒNG HOA & PHÚNG ĐIẾU

CAO PHO.doc