(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

[Ctegory Cáo Phó anh Giuse Phạm Ngọc Toàn]

CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh

Tang Gia chúng tôi xin trân trọng kính báo

ANH

GIUSE PHẠM NGỌC TOÀN

Sinh ngày 09 tháng 02 năm 1960

Tại Sài Gòn – Việt Nam

Đã Hoàn Tất Hành Trình Dương Thế

Ngày 04 tháng 11 năm 2023

Tại Perth – Western Australia

Hưởng Thọ: 63 Tuổi

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

1. Thánh Lễ An Táng

Tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam

3 Victoria Rd, Westminster WA 6061

Vào Lúc 9:00 am – Thứ Năm Ngày 16/ 11 / 2023

2. Nghi Thức HỎA TÁNG

Tại Nghĩa Trang KARAKATTA

Railway Road, Karrakatta WA

Vào lúc 10:30 am – Thứ Năm Ngày 16/ 11 /2023

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc

XINKÍNH BÁO

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG — XIN MIỄN VÒNG HOA & PHÚNG ĐIẾU

CAO PHO.doc