(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Corona Virus COVID-19

THÔNG BÁO MỚI
TỪ NGÀY 7/5/2021


V/v- NỚI RỘNG HẠN CHẾ COVID-19 LOCKDOWN
Áp Dụng từ THỨ BẢY 08/05/2021 đến 15/05/2021
~~~oOo~~~
Tiếp theo Văn Thư Mới của Chính Phủ Tiểu Bang – Ban hành Thứ Năm – 06/05/2021 & của Văn Phòng TGM – Ban hành Thứ Sáu – 07/05/2021 – về việc NỚI RỘNG THÊM những hạn chế về Covid-19 như sau:
1. Các Nhà Thờ & những Nơi Thờ Phượng được mở của trở lại – Với số người tối đa như trước Lockdown.
KHÔNG PHẢI ĐEO KHẨU TRANG
KHÔNG PHẢI GIỮ KHOẢNG CÁCH XÃ HỘI

2. Tuy nhiên, mọi người đến tham dự các TL & Nghi thức PV VẪN đòi buộc :
* Đăng ký khi đến tham dự với Tên – Số phone hay Scan qua SafeWA App.
* Rửa tay thường xuyên với nước khử trùng Sanitizers
~~~oOo~~~
RƯỚC KIỆU THÁNG HOA và DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO CHIỀU THỨ BẢY – NGÀY 08 / 05 / 2021
BẮT ĐẦU RƯỚC LÚC 5.15PM
Xin Kính Mời CĐ Tham Dự
Cần biết thêm chi tiết – xin liên lạc Phi Hùng (BTT – 0413 960 790 ) hay
Nguyễn Hiệp – Mob. 0412 571 835 – Email : jvhn56@gmail.com

Hướng Dẫn & Thông Tin

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam – Tây Úc

THÔNG TIN & THÔNG BÁO
Ngày 27 / 03 / 2020

Qua Văn Phòng của TGM và Cha Quản Nhiệm – Cộng Đoàn chúng ta đã có những Thông Tin & Hướng Dẫn rất cần thiết của Bộ Y Tế Liên Bang và Cơ Quan Y Tế Công Cộng Tiểu Bang – Bằng Tiếng Việt – liên quan đến Dịch Bệnh Coronavirus hay Covid -19

BTV & Ban Truyền Thông CĐ sẽ phối hợp làm việc – để phổ biến và gửi đến Quý CĐ vào cưối tuần này – 28 & 29/03/2020 – Những Hướng Dẫn & Thông Tin gồm có :

1. Hướng Dẫn Phương Thức Cách Ly
2. Thông tin cho Trường học – Trung Tâm Mầm Non – Học Sinh & Phụ Huynh
3. Hướng Dẫn cách Giữ Khoảng Cách Trong Xã Hội
4. Thông Tin cho Cư Dân sống trong các Dịch vụ Chăm Sóc người Cao Niên, Người trong Gia đình & Khách thăm
5. Cách Thức Tiếp Xúc với người được xác nhận nhiễm bệnh
6. Những người bị yêu cầu cách ly – Phải làm gì sau thời gian 14 ngày ?
7. Các Thắc Mắc thường gặp & các câu Trả Lời
8. Xác Định các Triệu chứng giữa Covid -19 với Cảm Lạnh & Cúm.

Xin Quý CĐ đón xem hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Phi Hùng (BTV) hay Ban Truyền Thông CĐ.

Thay mặt BTV
Nguyễn Hiệp