Corona Virus COVID-19

Hướng Dẫn & Thông Tin

Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam – Tây Úc

THÔNG TIN & THÔNG BÁO
Ngày 27 / 03 / 2020

Qua Văn Phòng của TGM và Cha Quản Nhiệm – Cộng Đoàn chúng ta đã có những Thông Tin & Hướng Dẫn rất cần thiết của Bộ Y Tế Liên Bang và Cơ Quan Y Tế Công Cộng Tiểu Bang – Bằng Tiếng Việt – liên quan đến Dịch Bệnh Coronavirus hay Covid -19

BTV & Ban Truyền Thông CĐ sẽ phối hợp làm việc – để phổ biến và gửi đến Quý CĐ vào cưối tuần này – 28 & 29/03/2020 – Những Hướng Dẫn & Thông Tin gồm có :

1. Hướng Dẫn Phương Thức Cách Ly
2. Thông tin cho Trường học – Trung Tâm Mầm Non – Học Sinh & Phụ Huynh
3. Hướng Dẫn cách Giữ Khoảng Cách Trong Xã Hội
4. Thông Tin cho Cư Dân sống trong các Dịch vụ Chăm Sóc người Cao Niên, Người trong Gia đình & Khách thăm
5. Cách Thức Tiếp Xúc với người được xác nhận nhiễm bệnh
6. Những người bị yêu cầu cách ly – Phải làm gì sau thời gian 14 ngày ?
7. Các Thắc Mắc thường gặp & các câu Trả Lời
8. Xác Định các Triệu chứng giữa Covid -19 với Cảm Lạnh & Cúm.

Xin Quý CĐ đón xem hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Phi Hùng (BTV) hay Ban Truyền Thông CĐ.

Thay mặt BTV
Nguyễn Hiệp

 

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

acbc_site_title

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Tổng Giáo Phận Perth

logo

Vatican News Việt Nam