(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

TỔNG KẾT GIÚP ĐỠ VIỆT NAM DỊCH COVID-19

Linh mục Nguyễn Kim Sơn và Linh mục Phạm Quang Hồng chân thành cảm ơn đến Cộng Đoàn trong tâm tình cùng những lời khẩn nguyện đang hướng về Việt Nam để xin Thiên Chúa nâng đỡ và ủi an cho con dân Việt sớm thoát khỏi cơn đại dịch Covid quái ác này. Cộng đoàn cũng như các Ban Ngành Đoàn Thể đã rất đại lượng đóng góp trong hai lần cuối tuần vừa qua 31/7-1/8 và 7/8-8/8, số tiền quyên góp được $46,585.00.

Sau đây là những chi tiết mà Cộng Đoàn đã thu được:

* 3 lễ cuối tuần: $17,885.00

* Gia Đình Tôn Vương: $10,400.00

* Ca Đoàn Têrêsa: $2,550.00

* Gia Đình Lòng Chúa Thương xót: $4,000.00

* CTTT Hôn Nhân Gia Đình: $2,000.00

* Hội Phụ Nữ: $1,000.00

* Lớp Kinh Thánh: $1,850.00

* Một Gia Đình Ẩn Danh: $8,000.00