(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA – NĂM B

BÀI ĐỌC I
Xh 24: 3-8
“Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”.
ĐÁP CA
Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
BÀI ĐỌC II
Dt 9: 11-15
“Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta”.
ALL, ALL – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”- ALL
PHÚC ÂM
Mc 14: 12-16. 22-26
“Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”.

LỊCH PHỤNG VỤ

03/06
Thứ Hai
04/06
Thứ Ba
6:30pm
Tuần IX Thường Niên
05/06
Thứ Tư
6:30pm
Thánh Boniface Giám Mục Tử Đạo, Lễ Nhớ
06/06
Thứ Năm
6:30pm
Tuần IX Thường Niên
07/06
Thứ Sáu
6:30pm
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Lễ Trọng
08/06
THỨ BẢY
6:00pm
Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B
09/06
CHÚA NHẬT
9:00am
3:00pm
5:30pm
Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B
Chầu Kính Lòng Chúa Thương xót
Chúa Nhật X Thường Niên, Năm B

CHÚC MỪNG

BỔN MẠNG QUÝ THỪA TÁC VIÊN
PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM
NHÂN NGÀY LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

CHÚC MỪNG

BỔN MẠNG XỨ ĐOÀN THÁNH TÂM
NHÂN NGÀY LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
PHONG TRÀO

XỨ ĐOÀN THÁNH TÂM
Để chuẩn bị Mừng Lễ Bổn Mạng Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Ban Quản Trị Xứ Đoàn Thánh Tâm, xin mời các em đến tham dự ngày SINH HOẠT VUI CHƠI tổ chức Lễ Bổn Mạng Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Chúng con xin Quý Phụ Huynh khuyến khích các con em tới tham dự đông đủ.
Chủ đề: SUPERHEROES
Ban Huynh Trưởng khuyến khích con em mình MANG TRANG PHỤC THEO CHỦ ĐỀ.
Chúng con xin kính mời Quý Phụ Huynh đến tham dự Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể toàn Úc Châu, lúc 6:00pm Thứ Bảy.
Thời gian: Bắt đầu từ Thứ Bảy (01/06/2024)
Lúc 2:00pm
Kết thúc lúc 7:00pm cùng ngày.
Địa điểm: Trung Tâm CĐCGVNTU
3 Victoria Road, Westminster WA 6061
Phí: Gold Coin donation
(100% Proceeds to St Vincent De Paul Winter Appeal)
Nếu Quý Phụ Huynh cần liên lạc chúng con, xin liên lạc Trưởng Brendan.
Đt: 0448 803 566 Email: tntt.wa.xdt@gmail.com
Chúng Con xin chân thành cảm ơn!
XĐT/ Hớn Dương Duy Brendan

LỜI CÁM ƠN

Tôi và Cha Micae Phạm Quang Hồng, đại diện Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc, chân thành cảm ơn đến Quý Ban Ngành – Đoàn Thể đã dành thời gian quý báu, để góp phần vào việc Dâng Hoa và Diễn Nguyện kính Mẹ trong Tháng Năm vừa qua.
Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa, ban cho Quý Vị và Gia Đình nhiều Ân Sủng – Bình An trong tình yêu quan phòng của Chúa.
Lm Nguyễn Kim Sơn

PHONG TRÀO CURSILLO
Văn Phòng Điều Hành Phong Trào Cursillo kính mời quý anh chị em Cursillista cùng đến tham dự Đại hội Ultreya tháng 6.
Chủ đề: SỨ MỆNH CỦA THÁNH PHAOLÔ
Thời Gian: Sau Thánh Lễ Tối Thứ Sáu
Ngày 07/06/2024, lúc 7:15pm
Địa Điểm: Tại hội trường Lớn
Xin mọi người cùng kêu gọi và nhắc nhở nhau đến tham dự Đại Hội Ultreya thật đông đủ.
Thay mặt VPĐH
CT PT Cursillo TGP Perth
Gioan Phaolo Nguyễn Chính Nghĩa

HỘI LEGIO MARIAE
Xin kính mời tất cả Quý Hội Viên Hoạt Động và Tán Trợ của 3 Đội Legio Mariae, vui lòng ở lại tham dự BUỔI TĨNH TÂM, sau Thánh Lễ Sáng Chúa Nhật – 09/06/2024 – Tại Nguyện Đường Lớn.
Xin chân thành cảm ơn
HT/ Maria Bùi Thị Thu Nguyệt

TIN YÊU_28.pdf