(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO
SỐ NGƯỜI THAM DỰ
CÁC TL CUỐI TUẦN NÀY

Kính chào Quý HĐMV,

Như chúng con đã nhờ Quý Cha thông báo trong các TL cuối tuần vừa qua : Về số người và thành phần tham dự các TL trong cuối tuần này – hôm nay Thứ Bảy – 10/07 & ngày mai CN – 11/07 – chúng con xin được lặp lại thông báo như sau :

1) Quý Cha sẽ cử hành TL chiều Thứ Bảy và hai TL vào sáng & chiều CN cũng như có Giờ Chầu LCTX vào các giờ như thường lệ.

2) Tổng số người tham dự là 150 – đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 m2/ đầu người.

Do đó, chúng con xin được dành số người được phép tham dự nói trên – ưu tiên cho các TTV, những người Đọc sách , BTT và đặc biệt cho các ca viên và gia đình của các ca viên trong các Ca Đoàn phụ trách hát Lễ.

3) Riêng cho Lễ sáng mai CN @ 9:00 am – chúng con xin được dành thêm cho Đại diện các Hội Đoàn, Đoàn thể, PT & Ban ngành tham dự TL và sau đó tham dự buổi họp HĐMV lúc 10:30 am.

Quý Cha & BTV chúng con rất mong có sự hiện diện đông đủ của tất cả Quý vị Đại diện từ mọi Hội Đoàn, Đoàn thể nói trên.

Kính
Ng. Hiệp