(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO – HẠN CHÓT GHI DANH LÀ THÀNH VIÊN CỦA CĐ – 2021
Chương trình Thống Kê Tổng Số Giáo Dân trong CĐ theo yêu cầu của Địa Phận
SẼ KẾT THÚC VÀO SAU CUỐI TUẦN NÀY – Thứ Bảy & Chủ Nhật – Ngày 24 & 25/07.

Vậy xin Quý ÔB & ACE – Những ai ĐÃ LẤY ĐƠN GHI DANH RỒI – xin vui lòng điền và đưa lại TT – bỏ vào các Thùng Đựng Đơn tại các cửa ra vào TT sớm bao nhiêu có thể. NHỮNG AI CHƯA LẤY nhưng vẫn muốn ghi danh là Thành Viên CĐ – xin vui lòng Lấy & Điền các Đơn Ghi Danh nói trên ngay tại các cửa ra vào của TT trong cuối tuần này….
Cần biết thêm chi tiết – xin liên lạc BTV

Thay mặt BTV
Nguyễn Hiệp