(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

a)    Chỉ có BTT hoặc những người được BTT chỉ định mới được quyền chụp hình, quay phim, livestream các thánh lễ và tất cả các sinh hoạt của cộng đoàn tại Trung Tâm
b)    Hội đoàn hoặc cá nhân nào muốn chụp hình, quay phim, livestream các thánh lễ hoặc các sinh hoạt nào ở Trung Tâm thì phải có thư cho phép của Linh Mục Quản Nhiệm. Xin thông báo cho BTV và BTT biết để được sắp xếp.
c)     BTT có trách nhiệm kiểm soát và bảo quản tất cả các tài liệu của cộng đoàn hầu tránh những trường hợp bị sao chép, cắt xén hoặc xuyên tạc.