(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Năm 2014

Hình Ảnh và Tài Liệu Năm 2014

 

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2014

Hình – Giáng Sinh – 2014

Bài Giảng Vọng Giáng Sinh 2014

Bài Giảng Lễ Giáng Sinh 2014

 

Photos – TNTT Camp – 2014

Hình Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn – 2014

Hình Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Cecilia – 2014

Video – Rước Kiệu Đức Mẹ Tháng 10 2014

Hình – Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Teresa – 2014

Hình – Rước Kiệu Đức Mẹ Tháng 10 – 2014

Hình Tết Trung Thu – 2014

Hình Mừng Ngày Hiền Phụ – 2014

Video Thuyết Giảng 1 – Chủ Đề Hướng Về Gia Đình ĐHPN 2014

Video Thuyết Giảng 2- Chủ Đề Hướng Về Gia Đình ĐHPN 2014

Hình Đại Hội Phụ Nữ Kỳ 16 – 2014

 

Video Đêm Tuổi Thơ Nguện Ca – 2014

Video Rước Lễ Lần Đầu – 2014

Hình Thiếu Nhi Camp – 2014

 

Hình Đêm Tuổi Thơ Nguyện Ca – 5/07/2014

 


Hình Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu – 2014

Video Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh – 2014

Hình Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh – 2014

Video LỄ SONG NGỮ 31/05/2014- Ca Đoàn Thiên Thần – Angels Choir

Video Rước Kiệu Tháng Hoa Kính Đức Mẹ 05-2014

Coi Thêm – Slideshow Kiệu Đức Mẹ – 05/2014

Video Lễ Quan Thầy Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót -2014

Short Video Lễ Quan Thầy Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót -2014

Hình – Gia Đình Lòng Chúa Thương – 2014

Video Lễ Vọng Phục Sinh 2014

Video Hoạt Cảnh Thương Khó Chúa 2014

Video Tam Nhật Thánh Tại CĐCGVN Tây Úc 2014

1-Hình Lễ Tiệc Ly 2014

2-Rước Đàng Thánh Giá 2014

3-Hình Hoạt Cảnh Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu

4-Hình Tưởng Niệm Chúa

5-Hình Lễ Vọng Phục Sinh

6-Hình Lễ Phục Sinh

 

Bài Giảng Mừng Lễ Chúa Phục Sinh 20/04/2014

Bài Giảng Lễ Vọng Chúa Phục Sinh 19/04/2014

Bài Giảng Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh 18/04/2014

Bài Giảng Lễ Thứ Năm Tuần Thánh 17/04/2014

Hình Lễ Lá 2014

Video GIẢNG TĨNH TÂM MÙA CHAY 2014 của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản phần 2

Video GIẢNG TĨNH TÂM MÙA CHAY 2014 của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản phần 3

Hình Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đến với Cộng Đoàn ở Perth 2014

Bài Giảng Lễ Tro 05/03/2014

Hình Lễ Tro 2014

Hình Ảnh Hội Chợ Tết 2014

Xin coi tiếp

 

Thánh Lễ Mừng Xuân và Hội Chợ Tết 2014

 

Hình Ảnh Mừng Xuân Giáp Ngọ

Xin coi tiếp

Slideshow – Mừng Xuân Giáp Ngọ

Link – Viet Catholic News phỏng vấn sinh hoạt Tết

Bài Giảng Lễ Đầu Xuân Giáp Ngọ 2014