(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể

 

Hình – Lễ Bổn Mạng Xứ Đoàn Thánh Tâm – 2019


Thiếu Nhi Thánh Thể Tân Hành Ca.


1.  Tổng Quát

MỤC ÐÍCH – TÔN CHỈ VÀ ÐƯỜNG LỐI  CỦA PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ

A. Mục đích
B. Tôn Chỉ
C. Ðường Lối

A. MỤC ÐÍCH: “Trích điều 2 của Nội Quy”

Ðào luyện Thanh Thiếu Nhi về hai phương diện Tự Nhiên và Siêu Nhiên để họ trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo.

1. Con người kiện toàn:

a. Thể xác phát triển điều hòa và khỏe mạnh.
b. Khéo léo chân tay, khả năng giúp ích.
c. Tính khí tốt, trừ những tính xấu, luyện những đức tính tốt.

2. Người Kitô Hữu hoàn hảo:

a. Hiểu biết về Chúa.
b. Sống niềm tin.
c. Nên thánh mỗi ngày.
d. Chúa Kitô là lý tưởng.

3. Truyền thông Tin Mừng:

a. Sống như chứng nhân: Tin Yêu.
b. Giúp đỡ các bạn sống đạo đức.
c. Thực hiện các công tác bác ái, đem Chúa vào đời.
d. Luôn luôn cầu nguyện và yểm trợ việc truyền giáo.

B. TÔN CHỈ: “ Trích điều 5 của Nội Quy”

Tôn chỉ của TNTT/VN là sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, và Làm Việc Tông Ðồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ: “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (Sắc lệnh Tông Ðồ giáo Dân, Số 12).

1. Sống Lời Chúa: Học hỏi và áp dụng Lời Chúa trong đời sống.
2. Thực hiện Ngày Thánh Thể qua 4 khẩu hiệu : Cầu Nguyện, Rước Lể, Hy Sinh và Làm Việc Tông Ðồ.

C. ÐƯỜNG LỐI: “Trích điều 8 của Nội Quy”

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể huấn luyện thanh thiếu niên trong một bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi, cởi mở… để nên người hoàn thiện: biết tự nguyện sống đạo tích cực, và sẵn sàng dấn thân, hiên ngang mang Chúa đến với môi trường sống; đồng thời hãnh diện nêu cao truyền thống văn hóa Dân Tộc và luôn ý thức tinh thần xây dựng quốc gia.

Do đó từ năm 1964, Phong Trào đã vượt qua khuôn khổ thuần túy đạo đức của ngày xưa để chấp nhận mọi sinh hoạt chuyên môn thích nghi với tuổi trẻ, nhằm tạo cho Thiếu Nhi những khả năng chuyên môn Tự Nhiên.
Trong gian đoạn mới này, Phong Trào lại tiến thêm một bước xa hơn, chủ trương hướng dẫn Thiếu Nhi vào môi trường xã hội để làm việc Tông Ðồ trong môi trường bằng mọi sinh hoạt Bác Ái, cởi mở và hợp tác với mọi tổ chức cùng mọi công tác có
lởi ích chung.

THIẾU NHI THÁNH THỂ VIÊT NAM TẠI AUSTRALIA and NEW ZEALAND

Danh xưng: Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Úc Châu và Nam Thái Bình Dương. (TLĐ/TNTT/UC)

Được khởi xướng và hình thành vào năm 1982 cho mãi đến năm 1988 thì Thiếu Nhi Thánh Thể mới đi vào nề nếp.

Tại tiểu bang New South Wales (NSW): Liên Đoàn Nữ Vương Hoà Bình Sydney gồm có 6 xứ đoàn: Hiển Linh-Marickville, Giuse Cảnh-Granville, Simon Hoà-Bankstown, Kitô Vua-Lakemba, Giuse Tuấn-Plumpton, Fatima và La Vang-Cabramatta.
Tại tiểu bang Victoria: Liên Đoàn các Thánh Tử Đạo Việt Nam gồm có 3 xứ đoàn: Vinh Sơn Liêm, Tôma Thiện và Gioan Hoan.
Các Xứ Đoàn Biệt Lập: Saviô bang Queenland, Têrêsa bang Nam Úc, Thánh Tâm bang Tây Úc và Đoàn Giáng Sinh tại New Zealand.
Về huấn luyện cứ hai năm một lần trong các Đại Hội Nắng Hồng, Khối Nghiên Huấn TLĐ đều cử các Huấn Luyện Viên xuống các Liên Đoàn, Xứ Đoàn để giúp huấn luyện, nhờ đó sinh hoạt của các Trưởng được thăng tiến, các chương trình được cập nhật hoá và tinh thần Huynh Trưởng thân ái trong TLĐ được triển nở.
Tổng Liên Đoàn được chia ra làm 4 ngành theo lứa tuổi:
1. Ngành Tuổi Thơ Thánh Thể, cho các em khoảng từ 5 đến 7 tuổi.
2. Ngành Ấu Nhi Thánh Thể, cho các em khoảng từ 7 đến 10 tuổi.
3. Ngành Thiếu Nhi Thánh Thể, cho các em khoảng từ 7 đến 10 tuổi.
4. Ngành Thiếu Niên Thánh Thể cũng gọi là Nghĩa Sĩ, cho các em khoảng từ 13 đến 16 tuổi.

Dịp Đại Hội Hội Đồng Lãnh Đạo Tổng Liên Đoàn tại Melbourne, ngày 13/1/1991 và Đại Hội Hội Đồng Lãnh Đạo Tổng Liên Đoàn, từ 26-27/12/1998 tại Sydney, NSW đã đồng ý tu chính Nội Quy cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

View Full Version : Lịch Sử và Bước Tiến Phong Trào TNTT

Xứ Đoàn Thánh Tâm – Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

The Vietnamese Eucharistic Youth Movement (VEYM) is a worldwide youth movement, a part of the youth branch of the Apostleship of Prayer, the Pope’s Worldwide Prayer Network. Since the fall of South Vietnam, the movement has expanded internationally. The Perth WA chapter has been developing, teaching, and growing Vietnamese Catholic tradition for the youth since 1986. The Movement has kept pace with social and cultural changes of the day in an attempt to reach out to the youth of all times.

For more information please visit: http://tntt.org.au/

Thánh Tâm Chúa Giêsu – Sacred Heart Feast Day

 


2  Ban Quản Trị Xứ Đoàn Thánh Tâm 2019-2022

Cha Tuyên Úy
Lm Micae Phạm Quang Hồng

Trợ Tá Xứ Đoàn
Phạm Xuân Bình

46 Huynh Trưởng và Dự Trưởng
272 Em Thiếu Nhi

Ban Quản Trị Xứ Đoàn 2019-2022

Xứ Đoàn Trưởng
Tr. Eric George Nguyễn
tntt.wa.xdt@gmail.com

Xứ Đoàn Trưởng Phó Nội Vụ
Tr. Nguyễn Mai Bích Phượng Fiona
tntt.wa.noivu@gmail.com

Xứ Đoàn Trưởng Phó Ngoại Vụ
Tr. Dương Thị Lệ-an
tntt.wa.ngoaivu@gmail.com

Thư Ký Xứ Đoàn
Tr. Hớn Dương Duy Brendan
tntt.wa.thuky@gmail.com
0420280920

Thủ Quỹ Xứ Đoàn
Tr. Aaron Nguyễn
tntt.wa.thuquy@gmail.com

2.1  Ban Quản Trị Xứ Đoàn Thánh Tâm 2016-2019

Tuyên Úy : LM Micae Phạm Quang Hồng michaelhongpham@gmail.com

Trợ Tá: Anh Xuân Bình

Xứ Đoàn Trưởng: Anna Nguễn Mai Bích Phượng Fiona

Xứ Đoàn Phó Nội Vụ: Mary-Therese Phan Minh Châu Victoria

Xứ Đoàn Phó Ngoai Vu: Maria Dương Thị Lệ-An

Thư Ký: Maria Dương Thị Tuyết Nhi Amy

Thủ Quỷ: Đôminicô Nguyễn George Eric

Các phân đoàn trưởng đặc trách:

Tuổi Thơ- Maria Lý Như Quỳnh Tracey

Ấu Nhi- Đôminicô Nguyễn Thái Adam

Thiếu Nhi- Pherô-Phaolô Nguyễn Aaron

Nghĩa Sĩ – Đôminicô Nguyễn George Eric

2.2  Ban Quản Trị Xứ Đoàn Thánh Tâm 2013 – 2016

Tuyên Úy : LM Micae Phạm Quang Hồng.michaelhongpham@gmail.com

Trợ Úy  Sơ Joanne Lê Linh (R.S.J) jolinhle@yahoo.com.au

Xứ Đoàn Trưởng: Kim Dong
Xứ Đoàn Phó Nội Vụ: Katie Lai
Xứ Đoàn Phó Ngoai Vu: Eric Nguyen
Thư Ký: Monica Vu
Thủ Quỷ: Andrew Pham

Các phân đoàn trưởng đặc trách: Tuổi Thơ- Ấu Nhi-  Thiếu Nhi- Nghĩa Sĩ
Katie Lai, Anthony Vu, Anthony Nguyen, Kim Dong, Eric Nguyen, Jessica Ngo, Phuong Nam Nguyen


3.  Sinh Hoạt

Sinh Hoạt

Học Kỳ 1: 9
Học Kỳ 2: 10
Học Kỳ 3: 10
Học Kỳ 4: 8

Meetings

Họp Ban HT Học Kỳ 1-4
Annual General Meeting (AGM)
Họp Ngành (Tuổi Thơ, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa Sĩ)
Họp Ban Quản Trỉ 1/month.

Camp/Sleepovers:

Huấn Luyện Đội Trưởng Sleepover
Passion Play (Good Friday)
Trải Xứ Đoàn
Trải Ngành Nghịa Sĩ
Ngành Thiếu Sleepover
Lễ Bổn Mạng
Tết Trung Thu
Huấn Luyện HTDT (April & Sept/Oct)
Ấu Nhi Picnic
Tuổi Thơ Picnic
HTDT Christmas Dinner


Các Giám Mục Perth ca ngợi thành công của Đại Hội Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam


Trại Hè Sa MạcĐại Hội Nắng Hồng XII của Tổng Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Úc Châu được tổ chức tại Ern Halliday Recreation Camp, Hillary Tây Úc Đại Lợi trong bốn ngày từ 07/01/10 và đã kết thúc hôm 10/01/10 vừa qua.

Các Giám Mục và linh mục Úc tham gia trong quá trình huấn luyện của trại hè đã lên tiếng nhiệt liệt khen ngợi tinh thần học hỏi của các huynh trưởng và cách thức tổ chức của Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc.

 

 

“Tôi không biết nói gì hơn là ca ngợi cộng đoàn Công Giáo Việt Nam nơi đây,” Đức Cha Barry James Hickey, Tổng Giám Mục Perth đã nói như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho VietCatholic trong thánh lễ bế mạc.

Quan sát các trại sinh, ngài nhận xét như sau:

“Tôi rất vui được nói chuyện với các bạn trẻ. Tôi nhận thấy một nửa trong số các em được sinh ra trên đất Úc và một nửa sinh ra ở Việt Nam. Điều này nghĩa là họ đang trong tiến trình chuyển từ một nền văn hoá khác sang nền văn hoá Úc. Điều làm tôi hài lòng khi nói chuyện với họ và quan sát họ là họ đã cố mang được đức tin của mình từ Việt Nam sang đây và vẫn trung thành với đức tin ấy nơi đất nước Úc này. Khi rời khỏi đất nước, khỏi gia đình, khỏi giáo xứ nơi chôn nhau cắt rốn của mình thì nguy cơ đánh mất đi văn hóa và đức tin là rất lớn. Điều đó đã không xảy ra nơi đây vì họ có những linh mục nhiệt thành, những tu sĩ và anh chị em giáo dân với đức tin sống động. Những người trẻ đã đón nhận đức tin đó. Họ tin tưởng vững chắc. Như thế, họ chắc chắn sẽ là những người Công Giáo Việt Nam và Công Giáo Úc nhiệt thành và kiên vững trong đức tin. Vì thế tôi rất hài lòng thấy được điều này và khi nói chuyện với các em, các em đã cho tôi thấy họ hãnh diện thế nào được là người Công Giáo, là người Công Giáo Việt Nam, và là người Công Giáo Úc cũng như tích cực dự phần trong đời sống Giáo Hội tại Úc Châu. Tôi rất, rất là hài lòng được thấy điều này.”

Nhận định về Cộng Đoàn Công Giáo tại địa phương, ngài nói:

“Tôi không biết nói gì hơn là ca ngợi cộng đoàn Công Giáo Việt Nam nơi đây. Quý vị khán thính giả nên biết là khi những thuyền nhân đầu tiên đến đây, đã nhiều năm về trước hồi đó tôi chưa làm giám mục đâu, tôi chỉ là một linh mục bình thường thôi. Tôi đã chú ý đặc biệt những người mới đến và cùng với một thông dịch viên tôi đã chuyện trò với họ để yên tâm là họ có nơi để rửa tội cho con cái họ, rước lễ lần đầu, học hỏi giáo lý và tôi vui là họ đã nồng nhiệt đón nhận thiện chí của tôi dành cho họ. Giờ đây tôi là Tổng Giám Mục, tôi có thể nhìn lại 30 năm qua và có thể thấy những thành tích xuất sắc của họ, thấy cách thức họ truyền đạt đức tin cho con cháu, qua gia đình, qua những thế hệ nối tiếp. Tôi cũng đã được chứng kiến cách thức họ đóng góp cho các giáo xứ, tham gia vào ban đại diện các giáo xứ, ban tài chính, các ca đoàn và các hoạt động mục vụ. Khi nhìn đến nền kinh tế của quốc gia này tôi thấy những đóng góp lớn lao của họ cho nền kinh tế Úc trong các ngành kỹ nghệ, thương mãi (như mở các cửa hiệu và các xí nghiệp). Tôi cũng ghi nhận các thức họ đưa con cái mình vào các trường đại học với những ngành nghề chuyên môn như bác sĩ và giáo sư đại học.

Họ đóng góp rất lớn trước hết cho giáo hội, sau là cho xã hội này. Vì thế tôi không biết nói gì hơn là ca ngợi họ vì những điều họ đã và đang làm. Tôi tạ ơn Chúa đã cho họ đến đây.”

Dù chỉ vỏn vẹn bốn ngày nhưng đó đã là một cuộc hành trình dài của cả hai năm chuẩn bị, là kết quả của tinh thần hiệp nhất nên một trong yêu thương, một sự hợp tác trọn vẹn và hài hòa trong vui tươi của cả Cộng đoàn Công Giáo VN Tây Úc đã sát cánh bên nhau và cùng đồng hành để hỗ trợ Quý Ban Tuyên Úy và Ban Chấp Hành Liên Đoàn & Xứ Đoàn trong việc chuẩn bị và tổ chức cho Trại Hè & Đại Hội của Tổng Liên Đoàn được thành công mỹ mãn như những tâm tình biết ơn và ghi ơn của các Trại Sinh:

Thành công của “Nắng Hồng” cũng là những nét son đậm đã điểm tô cho tình Cộng Đoàn Công Giáo VN nơi đây trong mối liên hệ và sự quan tâm đặc biệt cho Tổng Liên Đoàn và cả Phong Trào TN.TT.VN. nhằm nâng đỡ những mầm non, tương lai của Cộng Đoàn và Giáo Hội trong niềm tin Kitô giáo này mỗi ngày mỗi lớn mạnh và hoạt động đắc lực hơn phục vụ cho tổng số 17 Xứ Đoàn trên toàn quốc Úc Châu.

Cụ thể và đặc biệt hơn là những tâm tình của Cha Phêrô Nguyễn Mộng Huỳnh – Quản Nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo VN. Tây Úc đã dành cho Trại Hè Sa Mạc và Đại Hội Nắng Hồng như sau:

” Tôi về nhận nhiệm sở chưa tròn 11 tháng nhưng được tham dự vào việc bàn thảo và lên kế hoạch cho việc tổ chức trại của Ban Lãnh Đạo của Xứ Đoàn Thánh Tâm cùng với Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ CĐ. Việc chuẩn bị cho Đại Hội Nắng Hồng đã xúc tiến từ năm 2008 trong việc gây quỹ trong ngày Father’s Day. Nhưng chỉ thực sự bắt đầu vào khoảng gần cuối năm 2009 trong buổi họp định kỳ của Ban Thường Vụ ngày 14 tháng 8 năm 2009 với sự hiện diện của anh xứ đoàn trưởng Phương Nam và hai trưởng trong Ban Điều hành Xứ Đoàn Thánh Tâm. Trong buổi họp này các em chính thức yêu cầu sự giúp đỡ ý kiến của quý cha và Ban Thường Vụ trong việc gây quỹ, việc đưa đón các trại sinh, việc xử dụng Trung Tâm, và quan trọng nhất là phần ẩm thực cho Đại Hội. Sau khi bàn thảo và phân chia công tác Chủ Tịch Ban Thường Vụ Ông Lê Minh lãnh trách nhiệm là người trực tiếp trách nhiệm phần liên lạc giữa Ban Điều Hành Xứ Đoàn Thánh Tâm và Ban Thường Vụ CĐ cũng như cha Tổng Tuyên Úy Liên Đoàn Nguyễn Kim Sơn. Trong vòng 5 tháng những vấn đề cụ thể đã dần thành hình và việc phân chia công tác cho từng khâu cũng dần được thực hiện. Nên khi những trại sinh đầu tiên đặt chân đến Phi Trường Perth cho đến khi Đại Hội Nắng Hồng bế mạc mọi việc cứ tuần tự tiến hành nhịp nhàng.

Sự thành công tốt đẹp của Đại Hội là sự góp công góp của của toàn thể Cộng Đoàn Công Giáo Việtnam tại Perth. Nhưng những người trực tiếp hy sinh thời giờ và công sức cũng như tiền của cho Đại Hội là những người có tên dưới đây:

1/ Ông Lê Minh Chủ Tịch Cộng Đoàn người đã hy sinh rất nhiều để đi sát và nâng đỡ các em trong việc lên kế hoạch cũng như trong việc đốc thúc các em và những người có trách nhiệm ở các khâu làm việc nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Và ông và toàn gia đinh cũng có mặt 24/24 trong suốt những ngày Đại Hội từ khâu chuẩn bị thức ăn, cho đến việc phụ trách phần thánh nhạc cho các buổi lễ trong Đại Hội. Không có ông chắc chắn ĐH không có được sự thành công như đã có. Tôi xin được qua đây gởi đến ông và gia đình lòng biết ơn sâu xa của tôi.

2/ Bà Đinh Thị Vẻ người trực tiếp lo phần ẩm thực cho những ngày Đại Hội. Bà có mặt trong bếp từ sáng sớm cho đến chiều tối để lo phần nấu nướng cũng như lo điều hành các ban ngành đoàn thể tới phụ giúp nấu ăn. Không có bà các bữa ăn không thể đầy đủ và ngon miệng như nhà hàng như đã được các trại sinh khen ngợi như vậy.Và Ông Nguyễn Đình Dương, Phó Nội Vụ là người cộng tác chặt chẽ với bà Vẻ trong khâu ẩm thực.

3/ Ông Hoàng Minh Tân và gia đình họ Hoàng. Ông Hoàng Minh Tân là Trưởng Ban Tài Chánh của CĐCGVN Perth. Thiếu ông việc gây quỹ không thành công được như vậy. Và trong những ngày Đại Hội Ông Tân và các người em là chị Đậu, Chị Mỵ, Chị Mai, và hai anh Tam và Tự đã phụ bếp cũng như lo việc chuyên chở đồ đạc và thức ăn cho Đại Hội.

4/ Cha Nguyễn Kim Sơn và gia đình đã lo quần áo. mũ, bảng tên, băng rôn, và những thứ linh tinh trong đại hội.

5/ Cha Tuyên Uý Xứ Đoàn Thánh Tâm Phạm Quang Hồng, và Sơ Trợ Úy Joanne Lê Linh đã theo sát các em cũng như bỏ rất nhiều thời gian làm việc với các em. Đặc biệt Cha Hồng đã bỏ cả tuần lễ mua vật liệu và làm các cổng trại giữa nắng hè thiêu đốt.

6/ Anh Phương Nam Xứ Đoàn Trưởng và Ban Điều Hành Xứ Đoàn Thánh Tâm Perth đã bỏ rất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị cũng như việc đưa đón trước cũng như sau khi ĐH bế mạc.

7/ Các cha Thi, Phong, Chiến đã làm tài xế xe Bus chuyên chở các em đi về cũng như có mặt trong ĐH với các em.

8/ Các ban ngành đoàn thể đã góp công trong việc nấu nướng. Đặc biệt Hội Phụ Nữ CGVN Tây Úc và gia đình Anh Chị Mai – Sơn.

9/ Anh Lê Hoàng đã lo âm thanh cho suốt buổi đại hội đặc biệt phần âm thanh và ánh sáng trong buổi văn nghệ bế mạc.

Sau hết nhưng không kém phần quan trọng là toàn thể quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi trong Xứ Đoàn Thánh Tâm đã cộng tác chặt chẽ với cũng như nâng đỡ khuyến khích anh Xứ Đoàn Trưởng và ban Điều Hành Xứ Đoàn trong việc đón tiếp, tham dự và cổ võ trong mọi sinh hoạt trước cũng như sau kỳ ĐH.

Dĩ nhiên trong bất kỳ việc tổ chức nào cũng không thể hoàn hảo trăm phần trăm. Nhưng những khuyết điểm nếu có cũng không đáng kể và xảy ra ngoài ý muốn. Còn lại nói chung ĐH Nắng Hồng 12 được đánh giá là ĐH thành công nhất từ trước tới giờ. Riêng tôi, tôi thấy rằng sự thành công lớn nhất của Đại Hội Nắng Hồng 12 là sự thương yêu gắn bó của mọi thành viên trong CĐCGVN Tây Úc. Không có sự gắn bó thương yêu này sẽ không đạt được bất cứ một thành công nào. Và tôi nghĩ rằng đây mới là điểm son lớn nhất của Đai Hội Nắng Hồng được tổ chức tại Perth năm nay.”

Vâng, “Nắng Hồng” đã kết thúc và những “Ngày Vàng” đó đã qua.. . nhưng dư âm của Nắng Hồng vẫn còn đó, còn đây và vẫn sẽ còn rất dài lâu khi tinh thần và lý tưởng phục vụ, hy sinh & làm tông đồ cũng như tình người, tình đồng đội & tình huynh đệ của các Trại Sinh đã dâng cao, dâng đầy và sẽ còn ấm mãi.

Vâng, xin cho tinh thần và những thành tựu hay những thành công mỹ mãn kia của “Nắng Hồng” sẽ bay thật xa đến mọi Xứ Đoàn và Cộng Đoàn mọi nơi… Xin cho Lý Tưởng của “Nắng Hồng” sẽ chói sáng mãi để nâng đỡ và hướng đạo những bước chân vui “Lên Đường” của các Trại Sinh trong sứ vụ phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội ở mọi nơi, mọi nẻo đường các em bước tới và mong hẹn một “Nắng Hồng” XIII tại Sydney – NSW cho những ngày tháng vui của năm 2012.

Nguyễn Hiệp

Chữ ký
“Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25)

4. Lịch Sử

** Lịch Sử Phong Trào TNTTVN