(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Hình – Khóa Căn Bản 764 Perth – 12-14/04/2019


I.  MỤC ĐÍCH

1- Tăng thêm đạo đức bản thân: cũng gọi là tăng thêm liên hệ giữa mình với Chúa, tức là cảm nghiệm, rung động thâm sâu sự hiện hữu của Chúa như Vua, như Cha, và như Bạn trong đời sống.

2- Tăng thêm thông cảm vợ chồng: ai cũng biết thông cảm là cần thiết, nhưng khó khăn là làm thế nào, thực hành điều gì để vợ chồng dễ thông cảm. Nhờ thông cảm mà vợ chồng thương yêu gần gũi nhau nhiều hơn.

3- Tăng thêm phương pháp giáo dục con cái: cũng gọi là tăng thêm liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Nhờ cha mẹ thay đổi, với trái tim mới, tạo nên bầu khí mới, con cái được gần gũi, cảm thông trong tình yêu thương. Gia đình tăng thêm hạnh phúc.

4- Tăng thêm hồn tông đồ song đôi: cũng gọi là liên hệ với tha nhân, vợ chồng mang cùng một tấm lòng “thương yêu gần gũi bằng việc làm” để phục vụ bất cứ ai mình gặp trên đường đời.

II. LỊCH SỬ

A- Lịch sử gia đình là lịch sử tình thương, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ và con người.  Khi tạo dựng con người, Chúa đã thành lập gia đình đầu tiên là sự kết hợp giữa ông Adong và bà Eva.

B- Chúa Kitô xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại.  Ngài đã chấp nhận được sinh ra trong một gia đình như bước khởi đầu của công cuộc cứu thế.

C- Tiếp nối tình thương của Thiên Chúa với các gia đình, các Đức Giáo Hoàng luôn lưu tâm tới đạo đức gia đình như Đức Gioan Phaolo II đã nói tại Ba Tây ngày 17 tháng 10 năm 1991 như sau: ”Gia đình là yếu tố nền tảng cho mọi hoạt động mục vụ của Giáo Hội.”

D- Cha Phêrô Chu Quang Minh cùng với Giáo Hội, thao thức trước thềm nguy cơ đổ vỡ của các gia đình trong trào lưu mới của xã hội, trong đó nền tảng của gia đình bị lung lay.  Con người đã đánh mất cái giá trị cao quý mà Thiên Chúa đã cho là hạnh phúc gia đình.  Vì thế, xây dựng lại nền tảng gia đình là một nhu cầu cấp yếu của thời đại.

Năm 1986, tháng 9, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đã được Cha Phêrô Chu Quang Minh, Sáng Lập bằng cách áp dụng phương pháp cảm nghiệm vào lãnh vực tâm lý đạo đức gia đình tại Wichita, tiểu bang Kansas.

Năm 1987, cùng với văn phòng Đạo Binh Hồn Nhỏ, khóa thứ I được mở tại Orange County, kết quả tốt đẹp và Cha Giám Đốc Đỗ Thanh Hà đã công nhận là một sinh hoạt chính thức của Cộng Đồng.

Năm 1991, vào tháng 12, khóa 15 là khóa đầu tiên của Bắc California.

Năm 1994, ngày 28 tháng 10 Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã ban phép lành và ký vào huy hiệu của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình.

 

 

III.  Ban Điều Hành (Nhiệm Kỳ 2008-2010)

Chủ Nguyền: Anh Gioan Nguyễn Văn Nghiêm

Chị Rosa Nguyễn Thị Kim Anh Hằng

Ph 93073943  Mob 0403276783

Phó Nguyền Nội Vụ: Anh Gioan-Baotixita Nguyễn Văn Châu

Chị Maria Tạ Nhật An

Ph 93774407  Mob 0411898557

Phó Nguyền Ngoại Vụ: Anh Giuse Nguyễn Hiệp

Chị Maria Nguyễn Thị Phương Linh

Ph 94098885 Mob 0412571835

Ký Nguyền: Anh GioanKim Ngô Thanh Kỳ

Chị Maria Ngô Thị Mai

Quỹ Nguyền: Anh Phanxicô Nguyễn Hoàng Phi

Chị Maria Trần Bạch Mai

Trưởng Ban Song Nguyền: Anh Lôrensô Nguyễn Hữu Minh

Chị Têrêsa Nguyễn Thu Hương

Trưởng Ban Liên Gia: Anh Phêrô Nguyễn Phú  Phước

Chị Matha Nguyễn Thị Thanh Lam

Ủy Viên Truyền Thông: Anh Giuse Đồng Văn Vượng

Chị  Maria Đinh Thị Thúy Hồng

Ủy Viên Phụng Vụ: Anh AnTôn Nguyễn Ngọc Du

Chị Monica Trần Thị Bạch Yến

Ủy Viên Xã Hội: Anh ĐaMinh Nguyễn Văn Xuất

Chị Maria Lê Thị

Anh Giuse Nguyễn Huy Phụng

Chị Maria Nguyễn Thị Hồng Liên

 

IV.  Sinh Hoạt

 

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân và Gia Đình khoá 267,  tháng Năm 2004