(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

BAN THƯỜNG VỤ 2022-2024

LỜI CHÀO MỪNG QN NGUYỄN KIM SƠN

Chúng Tôi đại diện cho Cộng Đoàn chào đón Quý Anh Chị trong Tân BTV. Xin tình yêu Thiên Chúa Giáng Sinh, chúc lành cho mọi thành viên  trong gia đình của Quý Anh Chị trong sứ vụ mới. Cùng với mẫu gương tuyệt hảo của Gia Đình Thánh Gia, xin Thiên Chúa ban sức mạnh cho Quý Anh Chị để Quý Anh chị tiếp tục dấn thân trong hy sinh, phó thác trong khiêm nhường và phục vụ trong yêu thương – hiệp nhất, hầu mưu cầu cho lợi ích chung.

Sr. Martha Đoàn Thị Bích Thuận

Sr. Martha Đoàn Thị Bích Thuận

Thư Ký Cộng Đoàn

Anh Jerome Trương Huy Cận

Anh Jerome Trương Huy Cận

Chủ Tịch Cộng Đoàn

Chị Têrêsa Nguyễn Thị Khánh Vân

Chị Têrêsa Nguyễn Thị Khánh Vân

Phó Nội Vụ

Anh Phanxicô Xaviê Phạm Xuân Bình

Anh Phanxicô Xaviê Phạm Xuân Bình

Phó Ngoại Vụ & Thư Ký BTV

Anh Joseph Nguyễn Hiệp

Anh Joseph Nguyễn Hiệp

Ủy Viên Đặc Trách Phụng Vụ

Anh Joseph Hoàng Viết Tam

Anh Joseph Hoàng Viết Tam

Ủy Viên Tài Chánh - Xã Hội

Anh Anthony Phạm Văn Bình

Anh Anthony Phạm Văn Bình

Ủy Viên Trật Tự - Bảo Trì

Anh Eric George Nguyễn

Anh Eric George Nguyễn

Ủy Viên Truyền Thông & Đặc Trách Giới Trẻ

BAN THƯỜNG VỤ 2019-2022

LỜI TRI ÂN CHA QN NGUYỄN KIM SƠN

Nhân dịp này, Cha Micae Quang Hồng và Tôi muốn tỏ lòng cảm ơn đến BTV NHIỆM KỲ 2019-2021. Cám ơn Quý Anh, đặc biệt Anh Chủ Tịch Joseph Nguyễn Hiệp đã rất xuất sắc, đầy nhiệt tâm và hy sinh dấn thân phục vụ cho Cộng Đoàn trong 3 Năm vừa qua. Chúng Tôi cũng không quên cám ơn đến các Hiền Thê của Quý Anh đã quảng đại hy sinh không kém, để đồng hành cùng với chồng trong những ngày tháng Quý Anh đảm nhận chức vụ. Xin tình yêu Chúa Giáng Sinh và lòng mến của Gia Đình Thánh Gia luôn mãi là nguồn mạch của mọi hy sinh, tình cảm và tinh thần trong cuộc sống của Quý Anh Chị cũng như mọi sinh hoạt của Cộng Đoàn trong những chặng đường tương lai.

 

Chức Vụ

Danh Tánh

Điện Thoại

Chủ Tịch

Anh Nguyễn Hiệp

0412571835

Phó Nội Vụ

Anh Nguyễn Phi Hùng

0413960790

Phó Ngoại Vụ

Anh Nguyễn Văn Hiền

0429125727

Ủy Viên Tài Chánh

Anh Hoàng Viết Tam

0422117180

Ủy Viên Nhân Sự

Anh Nguyễn Tiến Hoà

0424399848

Phụ Trách Giới Trẻ

Anh Phanxicô Xaviê Phạm Xuân Bình

0432713240

Trưởng Ban Tài Chánh

Ông Giuse Hoàng Minh Tân

0439929544