Ban Thường Vụ

Chức Vụ Danh Tánh Điện Thoại
Chủ Tịch: Anh Nguyễn Hiệp 0412571835
Phó Nội Vụ: Anh Nguyễn Phi Hùng 0413960790
Phó Ngoại Vụ: Anh Nguyễn Văn Hiền 0429125727
Ủy Viên Tài Chánh: Anh Hoàng Viết Tam 0422117180
Ủy Viên Nhân Sự: Anh Nguyễn Tiến Hoà 0424399848
Phụ Trách Giới Trẻ: Anh Phanxicô Saviê Phạm Xuân Bình 0432713240
Trưởng Ban Tài Chánh: Ông Giuse Hoàng Minh Tân 947194850439929544

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

acbc_site_title

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Tổng Giáo Phận Perth

logo

Vatican News Việt Nam