(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

category Tờ Tin Yêu

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Năm B. Bài Đọc I: Kn 1:13-15 “Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian”. Đáp Ca:TV 29 – Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Bài Đọc II: 2 Cr 8:7,9,13-15 “Sự dư thừa của anh em bù đắp lại sự thiếu thốn của...