(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

● Sr. Martha Đoàn Thị Bích Thuận (Thư Ký Cộng Đoàn)

● Anh Jerome Trương Huy Cận (Chủ Tịch Cộng Đoàn)

● Chị Têrêsa Nguyễn Thị Khánh Vân (Phó Nội Vụ)

● Anh Phanxicô Xaviê Phạm Xuân Bình (Phó Ngoại Vụ & Thư Ký BTV)

● Anh Joseph Nguyễn Hiệp (Ủy Viên Đặc Trách Phụng Vụ)

● Anh Josept Hoàng Viết Tam (Ủy Viên Tài Chánh – Xã Hội)

● Anh Anthony Phạm Văn Bình (Ủy Viên Trật Tự – Bảo Trì)

● Anh Eric George Nguyễn (Ủy Viên Truyền Thông & Đặc Trách Giới Trẻ)

🤗 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc

⛪ VietCatholic Perth, Australia

🙏 Giờ lễ Trực Tuyến (Perth): 6.30pm Thứ Ba – Sáu | 6.00pm Thứ Bảy (phụng vụ Chúa Nhật) | 9.00am Chúa Nhật. Theo giờ VN 5.30pm T3-6 | 6pm T7 | 9am CN. ✍️ Liên hệ các Cha, Phụng Vụ, Mục Vụ, Bí Tích, Xin Lễ, xin vào website: www.vietcatholicperth.org

✅ Thánh Lễ Trực Tuyến Hằng Ngày ✅ Bài Giảng Công Giáo ✅ Suy nhiệm lời Chúa