(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – Năm B

Bài Đọc I: Gr 31: 7-9 “Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”.

Đáp Ca:TV 125Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con,

nên chúng con mừng rỡ hân hoan.

Bài Đọc II: Dt 5: 1-6 “Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê”.

Alleluia , Alleluia – Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến.

Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. –Alleluia.

Bài Phúc Âm: Mc 10: 46-52 “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”.

25/10 Thứ Hai
26/10 Thứ Ba 6.30pm Tuần XXIX Thường niên.
27/10 Thứ Tư 6.30pm Tuần XXIX Thường niên.
28/10 Thứ Năm 6.30pm Lễ Kính Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ.
29/10 Thứ Sáu 6.30pm Tuần XXIX Thường niên.
30/10 Thứ Bảy 6.00pm CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
31/10 Chúa Nhật 9.00am

3.00pm

5.30pm

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.

CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.

THÁNH LỄ ĐÁNG GHI NHỚ TRONG THÁNG 11

Thứ Hai 1/11: Lễ CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Thánh Lễ tại Trung Tâm lúc 7.00pm

Thứ Ba 2/11: Lễ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. (LỄ CÁC ĐẲNG).Thánh Lễ tại Trung Tâm lúc 7.00pm

Chúa Nhật 28/11: Lễ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN – MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TÂY ÚC. Thánh Lễ lúc 10.00am.

(Lưu ý: không có Chầu Lòng Chúa Thương Xót lúc 3:00 pm & 5:30 pm không có Thánh Lễ)

TRƯỜNG VIỆT NGỮ ANRÊ DŨNG LẠC:

THÁNH LỄ TẠ ƠN 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 1991-2021: Thứ Bảy 30/10 lúc 6:00 pm

Xin kính mời Quý Cha, Quý Sơ, Ban Thường Vụ, các Hội Đoàn, Quý Cựu Giáo Viên, Quý Phụ Huynh, các Em Học Sinh và toàn thể Cộng Đoàn vui lòng tới tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn của Trường. Sự hiện diện với lời cầu nguyện của Quý Vị là niềm vinh hạnh của Trường cũng như động lực giúp chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình gìn giữ tiếng Việt cho con em chúng ta. Điều Hợp Viên Phạm Đức Khiêm

CHÚC MỪNG: Hàng Năm Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá thường lặp lại Lời Khấn vào ngày Lễ “SUY TÔN THÁNH GIÁ.” Năm nay đặc biệt hơn, Quý Sơ Dòng MTG Thủ Thiêm sẽ Nhắc Lại LỜI KHẤN vào Thánh Lễ Thứ Bảy – 23/10/2021 tại Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc và cũng là dịp đánh dấu 10 Năm Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Thủ Thiêm được hiện diện tại Perth. Cộng Đoàn chúc mừng đến 3 Sơ: Têrêsa Kim Dung – Têrêsa Bạch Mai và Martha Bích Thuận. Nguyện xin tình yêu Đức Kitô Chịu Đóng Đinh luôn là trung tâm và sức mạnh giúp Quý Sơ vững bước trong cuộc đời tận hiến, hy sinh và phục vụ.

TO TIN YEU 1164.doc