(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – Năm B

Bài Đọc I: Ds 11:25-29 “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri”.

Đáp Ca:TV 18 Giới răn Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can.

Bài Đọc II: Gc 5:1-6 “Của cải các ngươi bị mục nát”.

Alleluia , Alleluia! – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì

Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy cũng cho các con biết” –Alleluia.

Bài Phúc Âm: Mc 9:38-43,45,47-48 “Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con.

Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay nó đi”.

27/9 Thứ Hai
28/9 Thứ Ba 6.30pm Tuần XXVI Thường niên.
29/9 Thứ Tư 6.30pm CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.
30/9 Thứ Năm 6.30pm Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1/10 Thứ Sáu 6.30pm THÁNH TÊ RÊ SA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Lễ kính .

Thứ Sáu đầu tháng. Bí Tích Xức Dầu.

2/10 Thứ Bảy 6.00pm CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
3/10 Chúa Nhật 9.00am

3.00pm

5.30pm

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

CHẦU KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ : Xin mời toàn thể Quý Ông Bà và Anh Chị Em đến tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi năm nay tại Trung Tâm lúc 5:30pm chiều Thứ Bảy tuần tới ngày 02/10/2021. Xin tập trung trước Tượng Đài Đức Mẹ lúc 5:15pm.

Trân trọng kính mời

Lm. Nguyễn Kim Sơn và Lm. Phạm Quang Hồng

HỘI CAO NIÊN: Buổi Tĩnh Tâm và Ngày Họp Định Kỳ của Hội Cao Niên sẽ vào ngày chủ nhật 17/10/21 sau thánh lễ 10 giờ sáng. Kính mời toàn thể quý Hội Viên đến tham dự buổi họp mặt trên, sẽ có nhiều bản tin đặc biệt và bữa tiệc nhẹ kết thúc. Hội Viên nào không thể tham dự trong buổi họp trên xin nhắn tin cho Ban Điều Hành biết để tiện việc sắp xếp. Xin cám ơn quý Ông Bà Anh Chị. Thư ký Ngô Thanh Kỳ

LỚP GIÁO LÝ: Cáclớp giáo lý XƯNG TỘI – RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU và THÊM SỨC đã được khai giảng tuần vừa qua 28/08/2021. Quý phụ huynh nào muốn ghi danh cho con em mình vào các lớp nói trên, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với nữ tu Bạch Mai để tiện việc sắp xếp. Ban Giáo Lý – Nữ tu. Theresa Bạch Mai

THÁNG MÂN CÔI: Theo thông lệ hàng năm vào Tháng 10 – THÁNG MÂN CÔI, Cộng Đoàn chúng ta có LẦN CHUỖI MÂN CÔI SỐNG để dâng kính Đức Mẹ. Đặc biệt cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm qua. Quý Ông Bà Anh Chị Em nào muốn tham gia, xin đến gặp Bác Khẩn để nhận.

TRẠI THIẾU NHI: Xứ Đoàn Thánh Tâm có tổ chức TRẠI HÈ CHO THIẾU NHI từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật ngày 08/10 – 10/10/2021. Xin Quý Phụ Huynh khuyến khích con em mình tham dự trại hè. Địa chỉ nơi cắm trại

345 Kalamunda Road, Maida Vale WA 6057.

Xứ Đoàn Trưởng Eric Nguyen

BAN VẬN ĐỘNG -TỔ CHỨC BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 01/01/2022 – 30/12/2024.

Được sự chấp thuận của Linh mục Quản nhiệm và Linh mục Phụ tá, Ban Vận Động – Tổ Chức Bầu Cử gồm:

1/ Ông Trần Văn Khẩn 0434 901 474

2/ Ông Cố Nguyễn Văn Phan 0468 719 178

3/ Ông Cố Nguyễn Thanh Hưởng 0498 595 919

4/ Ông Cố Lâm Văn Nhân 0404 334 099

5/ Ông Phạm Đức Khiêm (phát ngôn viên) 0418 959 045

Xin thông báo về thể thức Ứng cử / Đề cử vào Ban Thường Vụ (BTV) tới toàn thể quý Cộng Đoàn:

1. Quý thành viên trong Cộng Đoàn trên 21 tuổi đều có thể ứng cử hoặc được đề cử kể cả quý cựu BTV và

BTV đương nhiệm.

2. Hạn chót Ứng Cử hay Đề Cử: Chúa Nhật 26/09/2021.

3. Ban Thường Vụ sẽ gồm 7 thành viên với nhiệm kỳ là 3 năm. Mỗi thành viên BTV chỉ làm liên tiếp 2

nhiệm kỳ “tổng cộng 6 năm” theo luật của Địa Phận. Nghỉ 1 thời gian rồi có thể vào nhiệm kỳ mới.

4. Mỗi người có quyền đề cử 3 người cho cuộc bầu cử vào BTV.

5. Ngày bầu cử: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bổn mạng Cộng Đoàn (tháng 11).

Xin quý Cộng Đoàn vui lòng lấy phiếu Ứng cử – Đề cử để trên bàn phía cửa trước Trung Tâm, điền vào rồi bỏ vô thùng. Mọi chi tiết hay thắc mắc xin liên lạc các thành viên trong BVĐ-TCBC.

Thay mặt BVĐ-TCBC. Phạm Đức Khiêm

TO TIN YEU 1160.doc