(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

V/v : THUYÊN CHUYỂN CHA QUẢN NHIỆM CỘNG ĐOÀN
~~~~~o0o~~~~~

Chiếu theo Thông Báo của Toà Giám Mục ban hành vào ngày Thứ Ba – 16/02/2021,
Ban Thường Vụ xin trân trọng thông báo đến toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa :

1) Cha QN đương nhiệm Phêrô NGUYỄN MỘNG HUỲNH :
• Sẽ về hưu vì lý do sức khỏe.
• Địa điểm hưu dưỡng của Ngài là Unit 4 Niana House của Địa Phận tại 108 Fern Road, Wilson WA.
• Thánh Lễ Tạ Ơn & ngày rời CĐ của Cha sẽ được tổ chức vào Sáng
Chúa Nhật – Ngày 28/02/2021 – Lúc 9:00 AM.

2) Cha Đaminh NGUYỄN KIM SƠN :
• Sẽ về làm Tân Quản Nhiệm CĐ – thay thế Cha Nguyễn Mộng Huỳnh.
• Ngày chính thức Bàn Giao & Nhận Nhiệm Sở của hai Cha là Thứ Ba – Ngày 02/03/2021.
• Thánh Lễ Ra Mắt của Cha Tân QN là Sáng Chúa Nhật – Ngày 07/03/2021 – Lúc 9:00 AM.

Xin kính mời toàn thể Quý CĐ Dân Chúa bớt chút thời gian đến tham dự các Thánh Lễ đáng nhớ nêu trên & xin tiếp tục cầu nguyện cho Quý Cha.

Xin Chúa luôn ân cần chăm sóc và ban cho Quý Cha khỏe mạnh & nhiều may lành – để tiếp tục phục vụ Chúa và Giáo Hội trong Thánh chức của mình.

Mọi Chi Tiết – xin liên lạc BTV
Thay mặt BTV
Nguyễn Hiệp