(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

THÔNG BÁO KHẨN CẤPCOVID-19 GIỚI HẠN – RESTRICTIONS

Áp Dụng Ngay – Từ 12:00 Trưa
Hôm nay CN – 27-06-2021

Kính thưa Quý HĐMV thân kính,

Liên quan đến Thông Báo của Chính phủ vừa ban hành và áp dụng ngay lập tức trong 3 ngày – từ 12:00 giờ Trưa nay – liên quan đến Những Hạn Chế Mới về Dịch bệnh.

Sau khi hội ý với Cha QN – chúng con xin thông báo :

1) TT Cộng đoàn sẽ không có Giờ Chầu GĐLCTX chiều nay lúc 3:00 pm .

2) TL chiều nay CN lúc 5:30 pm vẫn được cử hành như thông lệ – nhưng với hạn chế số người không quá 150 người.

3) Mọi tin tức khác nếu có – chúng con sẽ thông báo sau .

Kính
Ng. Hiệp