(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

LỚP GIÁO LÝ:

Để chuẩn bị cho các em XƯNG TỘI-RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU và THÊM SỨC vào năm tới 2022. Xin Quý Phụ Huynh lấy Đơn ghi danh (Form) tại cửa ra vào Trung Tâm. Sau khi điền xong, xin vui lòng bỏ vào thùng Giáo lý tại cửa ra vào, hoặc trực tiếp liên lạc với Nữ tu Bạch Mai (0415 543 349). Lớp Giáo Lý hai khối sẽ được sẽ khai giảng vào ngày 28/08/2021.

Ban Giáo lý – Nữ tu Teresa Bạch Mai