Năm 2019

Hình Ảnh và Tài Liệu Năm 2019


Bài Giảng Lễ Chủ Nhật – 29/12/2019
Lễ Thánh Gia – Quan Thầy CTTTHN Gia Đình


Bài Giảng Lễ Giáng Sinh – 25/12/2019


Bài Giảng Lễ Vọng Giáng Sinh – 24/12/2019


Văn Nghệ Mừng Bổn Mạng CĐCGVN Tây Úc – 16/11/2019


Bài Giảng Lễ Cầu Cho Linh Hồn BAOTIXITA NGÔ ĐÌNH DIỆM 05/11/2019


Slideshow Rước Kiệu Tháng Mân Côi CĐCGVNTU – 10/2019


Hình – Lễ Khánh Thành Tiền Đường Nhà Chúa CĐCGVNTU – 2019


Hình – Tết Trung Thu – 2019


Đại Hội Phụ Nữ Công Gíao VN Tây Úc – 2019 – Phần 1
Chủ Đề THÁNH HÓA LÒNG CON
Cha Micae Phạm Quang Hồng


Đại Hội Phụ Nữ Công Gíao VN Tây Úc – 2019 – Phần 2
Chủ Đề THÁNH HÓA LÒNG CON
Cha Micae Phạm Quang Hồng


Bài Giảng Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – 15/8/2019


Hình – Lễ Bổn Mạng Xứ Đoàn Thánh Tâm – 2019


Hình – Lễ Bổn Mạng Ca Đoàn Thánh Linh – 9/06/2019


Hình – Lễ Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức – 8/06/2019


Slideshow – Rước Kiệu và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ – 04/05/2019


Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót – 28/04/2019


Hình – Lễ Phục Sinh – 21/04/2019


Slideshow – Lễ Vọng Phục Sinh – 20/04/2019


Slideshow – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Kitô – 19/04/2019


Slideshow – Hoạt Cảnh Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Kitô – 19/04/2019


Slideshow – Lễ Tiệc Ly – 18/04/2019


Bài Giảng Chủ Nhật – 21/04/2019 Thánh Lễ Phục Sinh


Bài Giảng Thứ Bảy – 20/04/2019 Thánh Lễ Vọng Phục Sinh


Bài Giảng Thứ Sáu Tuần Thánh – 19/04/2019 TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ ĐỨC KITÔ


Bài Giảng Thánh Lễ Tiệc Ly – 18/04/2019


Slideshow – Lễ Chủ Nhật Lễ Lá – 14/04/2019


Bài Giảng Thánh Lễ Thệ Hôn Một Đời – 14/04/2019 Khóa 764 Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Cha Linh Nguyền Úc Châu Martin Đinh Trung Hòa


Bài Giảng Lễ Chủ Nhật Lễ Lá – 14/04/2019


Thuyết Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay 6.4.2019 DI NGÔN CUỐI CÙNG Lm Giuse Đinh Trọng Chính

https://www.youtube.com/watch?v=B4SGIv3LJsw https://www.youtube.com/watch?v=JSMSTxQ1mK4

Hình ảnh buổi thuyết giảng Giang TTMChay Cha Chinh 2019 CDCGVNTU 010


Father Joseph 1970-2019

https://www.youtube.com/watch?v=JcKExYzdLD4


Hình Lễ Tro – 2019


Bài Giảng Lễ Tro Thứ Tư 06/03/2019


Slideshow – Hội Chợ Tết Năm Kỷ Hợi 2019 Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc


Hình – Lễ Giao Thừa Năm Kỷ Hợi – 04/02/2019


Hình – Lễ Tân Niên Năm Kỷ Hợi – 05/02/2019


Hình – Lễ Mồng Hai Tết – 06/02/2019


Bài Giảng Lễ Mồng Ba Tết – 07/02/2019 Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm


Bài Giảng Lễ Mồng Hai Tết – 06/02/2019 Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên


Bài Giảng Lễ Tân Niên Năm Kỷ Hợi – 05/02/2019


Bài Giảng Lễ Giao Thừa Năm Kỷ Hợi – 04/02/2019

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican