(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Năm 2018

Hình Ảnh và Tài Liệu Năm 2018


Hình – Lễ Vọng Giáng Sinh – 24/12/2018


Bài Giảng Lễ Vọng Giáng Sinh – 24/12/2018


Hình – Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2018


Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ – 01/11/2018


Slideshow – Rước Kiệu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Mân Côi 06/10/2018

Hình – Rước Kiệu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Mân Côi 06/10/2018


Hình – Các Em Mừng Tết Trung Thu – 2018


Hình – Tiệc Mừng Father’s Day – 02/09/2018
Do Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Tổ Chức


Slideshow – Rước Kiệu Dâng Hoa Tượng Đức Mẹ Fatima 25/8/2018


Hình – Cộng đoàn cầu nguyện Đức Mẹ cho quê hương Việt Nam – 25/8/2018


Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời – 15/08/2018


Hình – Đức Giám Mục phụ tá Donald Sproxton làm phép tượng đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 04/08/2018


Photos – Bishops Catechesis with Bishop Don Sproxton at Vietnamese Catholic Community – 04/08/2018


Bài Giảng Lễ Thứ Bảy – 11/08/2018
Đức Giám Mục phụ tá Donald Sproxton làm phép tượng đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Hình – Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2018


Hình – Sister Patricia’s 90th Birthday


Hình – Lễ Bổn Mạng Xứ Đoàn Thánh Tâm


Hình – Lễ Bổn Mạng Xứ Đoàn Thánh Tâm
Và Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 2018


Slideshow – Rước Kiệu Dâng Hoa Đức Mẹ Tháng 5-2018


Passion Play 2018 – Xứ Đoàn Thánh Tâm-Perth