Năm 2018

Hình Ảnh và Tài Liệu Năm 2018


Hình – Lễ Vọng Giáng Sinh – 24/12/2018


Bài Giảng Lễ Vọng Giáng Sinh – 24/12/2018


Hình – Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2018


Bài Giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ – 01/11/2018


Slideshow – Rước Kiệu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Mân Côi 06/10/2018

Hình – Rước Kiệu Dâng Hoa Kính Đức Mẹ Mân Côi 06/10/2018


Hình – Các Em Mừng Tết Trung Thu – 2018


Hình – Tiệc Mừng Father’s Day – 02/09/2018
Do Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Tổ Chức


Slideshow – Rước Kiệu Dâng Hoa Tượng Đức Mẹ Fatima 25/8/2018


Hình – Cộng đoàn cầu nguyện Đức Mẹ cho quê hương Việt Nam – 25/8/2018


Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Lên Trời – 15/08/2018


Hình – Đức Giám Mục phụ tá Donald Sproxton làm phép tượng đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 04/08/2018


Photos – Bishops Catechesis with Bishop Don Sproxton at Vietnamese Catholic Community – 04/08/2018


Bài Giảng Lễ Thứ Bảy – 11/08/2018
Đức Giám Mục phụ tá Donald Sproxton làm phép tượng đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Hình – Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2018


Hình – Sister Patricia’s 90th Birthday


Hình – Lễ Bổn Mạng Xứ Đoàn Thánh Tâm


Hình – Lễ Bổn Mạng Xứ Đoàn Thánh Tâm
Và Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 2018


Slideshow – Rước Kiệu Dâng Hoa Đức Mẹ Tháng 5-2018


Passion Play 2018 – Xứ Đoàn Thánh Tâm-Perth


Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican