(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Phụng Vụ cho Trẻ Em

Chúa Nhật 06.6.2010, Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Chúc mừng các em Rước Lễ Lần Đầu

Bấm chuột vào đây để xem thêm hình..

Thứ ba tuần 9 tn – Thánh Justino, tử đạo 01.6.2010

Chúc mừng các em Xưng Tội Lần Đầu và gia đình, cám ơn hai cha đã giải tội và cha Quản Nhiệm đã cử hành nghi thức phụng vụ cho các em và gia đình.

Bấm chuột vào đây để xem hình..