(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Ban Trật Tự


Thông Báo 19/03/2013

Ban Trật Tự sẽ họp sau Thánh Lễ sáng Chủ Nhật 24/04/2013 để chuẩn bị cho những công việc của tuần Thánh sau đó.  Xin các anh đến tham dự đông đủ.

Khoá học về giữ trật tự và điều hành giao thông sẽ được tổ chức vào sáng ngày thứ bảy 27/04/2013.  Nếu không đi được xin cho anh Thắng biết để tiện việc xắp xếp cho khoá học này.

Thay mặt anh Lê Toàn Thắng.


Xem tiếp hình khoá học BTT 2013


1.  Tổng Quát


1.1. THÀNH LẬP – TÔN CHỈ & MỤC ĐÍCH

Trong tinh thần phục vụ Chúa và Cộng Đoàn – nhằm mục đích hướng dẫn, duy trì và bảo đảm cho toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa đến tham dự Thánh lễ và các sinh hoạt của Cộng Đoàn tại Trung Tâm quanh năm được trật tự, an toàn và hợp pháp – Ban Trật Tự của Cộng Đoàn Công Giáo VN tai Tây Úc được chính thức thành lập với sự chấp thuận của Cha QN và BTV gồm 12 thành viên kể cả Ban Điều Hành.


1.2. NỘI QUY

1.2.1)  BTT là một Ban cũng như những Hội Đoàn, Đoàn Thể hay Ban Nghành khác của

CĐ – Được thành lập với những thành viên thiện nguyện trong Cộng Đoàn – Với

ban Điều Hành gồm Trưởng và Phó Ban – Nhiệm kỳ 3 năm – Hoạt động với những

Tôn Chỉ và Mục đích nêu trên – Dưới sự hướng dẫn và quyền quản nhiệm của Quý

Cha cũng như của BTV Cộng Đoàn.


1.2.2) Luôn đề cao tinh thần phục vụ Chúa và phục vụ lợi ích chung của Cộng Đoàn qua

việc thể hiện tinh thần hài hòa, tương thân tương ái và đoàn kết hợp tác với mọi Hội

Đoàn, Đoàn thể trong Cộng Đoàn nói chung và mọi thành viên trong BTT nói riêng.


1.2.3) Mỗi thành viên đều sẽ luôn tích cực thi hành phận vụ của riêng mình trong mỗi khu

vực được Ban Điều Hành phân nhiệm trong công việc điều hành và hướng dẫn lưu

thông cho Cộng Đoàn Dân Chúa đậu xe và đi ra, đi vào Trung Tâm – không những

được trật tự, an toàn, hợp pháp mà còn giúp cho Cộng Đoàn luôn thể hiện được tinh

thần biết tự trọng cho chính mình và tôn trọng mọi người xung quanh trong đó có

các thành viên BTT điều hành lưu thông trong và ngoài TT của CĐ.


1.2.4) Khi đã được phân công phân nhiệm điều hành và hướng dẫn lưu thông cho CĐ vào

các dịp Lễ hay những dịp đặc biệt trong năm của CD – mọi thành viên trong BTT

đều được yêu cầu phải hiện diện hay ở lại tại TT 30 phút trước và sau các giờ Lễ hay

trước và sau các giờ cao điểm khi CĐ đến hay rời TT vào những dịp nêu trên.


1.2.5) Khi không thể chu toàn được những phận vụ đã được phân công vì lý do bất khả

kháng – mọi thành viên trong BTT đều được yêu cầu phải báo cho Ban Điều Hành

biết sớm bao nhiêu có thể để tiên bề sắp xếp những thành viên khác thay thế.


1.2.6) Mọi sinh hoạt nội bộ trong BTT – thường xuyên, định kỳ hay đặc biệt trong năm –

đều do Ban Điều hành chịu trách nhiệm sắp xếp với mọi thành viên trong Ban.


2.  Danh Sách

Zones

Names

Notes trước lễ

Notes sau lễ

Notes

1

Vũ Văn Thoả

92758440

Có mặt 20 phút

Có mặt 10 phút

Đóng cổng hoặc giăng dây khi car park full.  Để sign cho đậu bên shopping.

2

Nguyễn Ngọc Linh

0404220717

93420964

Có mặt 20 phút

Có mặt 10 phút

Sau khi carpark full.  Đặt cone và báo cho Zone 1.  Go & help zone sân cỏ.

Không cho đậu dọc theo cánh cửa sau.

3

Phạm Văn Bình

92499232

0410416097

Có mặt 20 phút

Có mặt 10 phút

Không cho đậu dọc bên hông

4, 6, 8, 10

Lê Văn Hồng

0421198065

honglien@gmail.comHiệp

0412571835

jvhn1@optusnet.com.au

Có mặt 20 phút

Có mặt 10 phút

Sắp xếp theo chỗ đã định.  Theo thứ tự zones 4&5, 6&7 rồi mới tới 8&9, 10&11.

Báo cho zone 1 nếu full

5, 9

Lê Toàn Thắng

93441994

0424606002

Peter Mạnh Pham

0403522318

Có mặt 20 phút

Có mặt 10 phút


12

Quang Joseph

0412203314

Có mặt 20 phút.  Và ở lại 30 phút sau khi bắt đầu lễ

Có mặt 10 phút.

Không cho quẹo phải khi ra khỏi trung tâm.


Điều khiển cho xe đậu dọc theo Lodesworth Rd.

Others

Nguyễn Hữu Minh

0420501314

mickn_2000@yahoo.com

Có mặt 20 phút

Có mặt 10 phút.

Coi chừng xe chạy nhanh at crossing.

Không cho xe đậu dọc theo sau trung tâm.

Mai Xuân Lâm

?

Lữ Ngọc Minh

0430479328


3.  Minutes

– Thời Điểm: 10:30PM – 12:30PM 03/02/2013 tại trung tâm CDCGVNTU.

– Hiện Diện: Anh Hiệp, Hữu Minh, Thắng, Thoả, Mạnh, Hồng, Quang, Bình và anh Linh.


3.1. Giới Thiệu và Mục đích:


3.1.1.  Anh Hữu Minh thông qua Mục đích của buổi họp và đọc Nội quy.

– Chính thức thành lập BTT.

– Sẽ được công khai giới thiệu với CĐ.

– Anh Hiệp sẽ sắp xếp khoá huấn luyện điều khiển giao thông cho BTT.


3.1.2.  Anh Hiệp trình bày nhu cầu phải thành lập và tầm quan trọng của BTT với CĐ và

Council


3.1.3. Anh Minh trình bày về các zones và phân công công tác cho Thứ Bảy Lễ Giao Thừa và

Chủ Nhật Lễ mùng một Tết. Công tác của các Thành viên sẽ được Ban Điều Hành

lần lượt chia phiên.


3.2. Việc phải làm


3.2.1. Ra mắt CĐ :


– Chiếu hình BTT chup chung lên màn ảnh trong những lúc thông báo về BTT và về lưu thông tại TT .


– Xin Cha nhấn mạnh về trách nhiệm và quyền hành của BTT đã được Cha và BTV chính thức ủy nhiệm – không phải để coi giữ xe tại TT mà là để giữ trật tự giao thông an toànvà hợp pháp cho Cộng Đoàn – theo yêu cầu và đòi hỏi của Chính quyền Địa phương (City Of Stirling)


– Đặc biệt để đề phòng những trường hợp nguy hiểm đáng tiếc xảy ra như tai nạn. Đồng thời cũng để ngăn cấm những trường hợp đậu xe trái phép, cản trở sự lưu thông của CĐ, của hàng xóm – nhất là trong những trường hợp khẩn cấp như cứu thương, hỏa hoạn hay cảnh sát.


– Xin mọi tài xế phải theo sự hướng dẫn và yêu cầu của các thành viên BTT khi lái xe lưu thông hay đậu xe tại TT. Nếu tài xế nào cố tình không tuân theo sự hướng dẫn chung của BTT , các thành viên có quyền cảnh cáo hay áp dụng những biện pháp mạnh mẽ hơn như quay phim, chụp hình và báo cáo lên những người hữu trách, đặc biệt những trường hợp vi phạm nghiêm trọng.


– Xin Anh Hữu Minh liên lạc với Cha và ban website (Ban truyền thông), ban chiếu bảng để phổ biến những điều lệ nêu trên và phổ biến Bản Đồ hướng dẫn ra về Quẹo Trái tại các cổng chính.


3.2.2.  Anh Hiệp sẽ xin dựng những signs: No right turn, No parking, No standing, No Reverse parking, Car Park Full.  Ban bảo trì sẽ dựng những ống có sẵn dưới đất để dựng những signs này lên khi cần.


3.2.3. Anh Hiệp sẽ sắp xếp khoá học cho BTT sớm bao nhiêu có thể khi Cha và BTV chấp thuận.


3.2.4. Góc đường Victoria and Lodesworth Road – Cấm đậu xe trong mọi lúc. Tạm thời Anh Bình & Anh Quang sẽ đóng cọc và giăng dây ở góc đường này.


3.3. Ban Điều hành nhiệm kỳ 1/ 2013 – 1/2016 :


– Trưởng Ban : Anh Thắng

– Phó Ban : Anh Thỏa.

– Ban Điều Hành phụ trách điều hành sinh hoạt chung và phân chia công tác cho

các thành viên hoạt động trong năm.


3.4. Những đề nghị khác :


–          Xin cung cấp áo khoác đồng nhất với nhau loại có phản chiếu ánh sáng vào ban đêm.

–          Anh Quang có đề cập đến Emergency Evacuation Plans – Muster points.  Anh Hiệp cho updated plan để cho BTT biết.

–          Anh Hiệp đề nghị sau là trang bị thêm cho BTT các cây đèn cầm tay để điều khiển lưu thông ban ngày lẫn ban tối.  Anh Bình tìm và mua.

–          Anh Minh đề nghị mua thềm vài talkies talkies để liên lạc với nhau khi cần.