(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page
LỜI NGỎ
 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CHO CHA GIUSE TRẦN MINH NHỰT TẠI TRUNG TÂM CỘNG ĐOÀN
– Tối Thứ Sáu ngày 5 tháng 4: Thánh Lễ Phát Tang vào lúc 6.30 pm.
– Sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 4: Thánh Lễ An Táng vào lúc 9.00am
– theo sau là Nghi Thức An Táng tại nghĩa trang Karrakatha lúc 11.30 am.
Lm Quản Nhiệm

20190329_175930


Bài Giảng Lễ Chủ Nhật XII – 31/03/2019


Bài Giảng Lễ Thứ Bảy – 30/03/2019

Xem Thêm Những Bài Giảng Trước


Hình Lễ Tro – 2019


Bài Giảng Lễ Tro Thứ Tư 06/03/2019


Slideshow – Hội Chợ Tết Năm Kỷ Hợi 2019
Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc


Hình – Lễ Giao Thừa Năm Kỷ Hợi – 04/02/2019


Hình – Lễ Tân Niên Năm Kỷ Hợi – 05/02/2019


Hình – Lễ Mồng Hai Tết – 06/02/2019


Bài Giảng Lễ Mồng Ba Tết – 07/02/2019
Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm


Bài Giảng Lễ Mồng Hai Tết – 06/02/2019
Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên


Bài Giảng Lễ Tân Niên Năm Kỷ Hợi – 05/02/2019


Bài Giảng Lễ Giao Thừa Năm Kỷ Hợi – 04/02/2019