NHẬT KÝ SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 2018

Nguyễn Xuân Nam và Châu Đan Sâm

SINH HOẠT CĐCGVN/TU 3/2018

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Chúa Nhật Lễ Lá (Palm Sunday) còn gọi là Chúa Nhật Khổ Nạn (Passion Sunday) khởi đầu cho Tuần Thánh (Holy Week), tuần quan trọng nhất trong năm Phụng vụ mà đỉnh cao là Tam Nhật Vượt Qua (Pascal Triduum): Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh

Lễ Lá chiều Thứ Bảy

Lễ Lá sáng Chúa Nhật 

Ca Đoàn Thiên Thần – Lễ Lá chiều thứ Bảy

Ca Đoàn Thánh Linh – Lễ Lá sáng Chúa Nhật

Cử hành Lễ Lá, Giáo Hội muốn chúng ta sống sự kiện Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Me-si-a để hoàn tất Mầu Nhiệm Vượt Qua, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.

Gần đến ngày lễ Vượt Qua của người Do Thái, biến cố kỷ niệm Thiên Chúa giải thoát con cái Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, dân chúng từ Ga-li-lê và các miền quê đi lên Giêrusalem để mừng lễ. Vì được nghe thuật lại những dấu lạ Chúa Giêsu đã làm cũng như chuyện Người cứu La-da-rô sống lại và ra khỏi mồ; đồng thời, vì ước mong một vị cứu tinh đến giải thoát Israel khỏi ách thống trị của La Mã, nên khi biết Chúa Giêsu từ Bê-ta-ni-a tới, “họ cầm nhành lá thiên tuế ra đón Người và reo lên: “Hoan hô! Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Chúc tụng vua Israel” (Gn 12,12-13). Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời trần thế Chúa Giê-su chấp nhận dân chúng đón rước tung hô vạn tuế mà không tránh né. Tại sao thế? Thánh Gio-an, môn đệ Chúa yêu đã nghe Chúa Giê-su nói rằng: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!” (Gn: 12,23). Vâng! Giờ mà Người phải chịu bắt bớ, đánh đập, sỉ nhục, tra tấn, bị đóng đinh và chết trên thập giá; giờ tử nạn, giờ cứu chuộc nhân loại đã tới!

Trước khi vào thành, Người sai hai môn đệ tới một làng kia mượn con lừa con. Có phải Người không thể tìm được một chiến mã cho xứng với vai vế một vị vua hiển hách nên đành chấp nhận cưỡi lừa con không? Không! Người đã trả lời với Tổng Trấn Phi-la-tô: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do – Thái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này” (Ga 18,36).

Hình ảnh Chúa Giê-su ngồi trên lưng chú lừa con bước đi khoan thai nhẹ nhàng, toát lên thần thái của một vị Vua khác hẳn mọi vua trần tục, một Vua hiền lành và khiêm tốn: Vua của Tình Thương.

TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chỉ hai ngày sau khi Chúa Giêsu được đón rước tung hô vạn tuế như Đấng Mê-si-a, Người đã sống những ngày cuối đời dương thế bằng cuộc khổ nạn, chết treo trên thập giá nhưng Người đã vượt qua cái chết mà bước vào cõi sống.

Giáo Hội cử hành Tam Nhật Vượt Qua để sống lại cuộc Khổ nạn, cái Chết và sự Phục Sinh vinh hiển của Đức Giêsu Ki-tô. Đó là biến cố Ơn Cứu Độ, là Mầu Nhiệm Đức Tin mà chúng ta hằng tuyên xưng trong Thánh Lễ sau Truyền Phép: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua (Paschal Triduum) cũng còn gọi là Tam Nhật Thánh (Holy Triduum) hay Tam Nhật Phục sinh (Easter Triduum) là trung tâm điểm của Đức Tin, là trọng tâm của toàn năm phụng vụ cũng như của đời sống Giáo Hội. Ban đầu, Tam Nhật chỉ gồm Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh (theo cách tính của người Do Thái là ba ngày). Đến thế kỷ IV, thời Thánh Augustinô ở Bắc Phi, vì Giáo Hội muốn sống từng giờ với Đức Giêsu trong cuộc vượt qua của Người nên đã lập ra nghi lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (Maundy Thursday):

Cử hành Thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta sống những giờ phút Chúa Giêsu ăn lễ Vượt Qua với các tông đồ, bữa Tiệc ly, để rồi đi vào cuộc khổ nạn. Trong bữa tiệc này, Chúa Giêsu trao lại Giới răn yêu thương và lập Bí tich Thánh Thể cùng Chức Linh mục. Người đã khởi đầu bằng một bữa tiệc Vượt Qua cổ truyền để chấm dứt Lễ Vượt qua của Cựu Ước, đồng thời mở đầu cho lễ Vượt Qua của Tân Ước bằng chính máu thịt Người:

Đang dùng bữa, “Người đứng dậy, rời bàn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn thắt lưng rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Gn 13,4). Chúa Giêsu đã hạ mình làm gương phục vụ anh em, qua đó Ngài truyền dạy giới răn yêu thương (Maundy, mandatum= giới răn): “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Gn 13,34).

Rửa chân là nhiệm vụ của tôi tớ. Chúa Giêsu là Thầy nhưng vì yêu thương mà hạ mình xuống để phục vụ, để rửa chân. Người biết Giu-đa sẽ phản bội, biết Phê-rô sẽ chối bỏ nhưng sẵn sàng tha thứ và vẫn rửa chân cho họ. Điều quan trọng và sự khác biệt giữa thái độ của hai ông là nhận thức được tình yêu của Thầy Giê-su lớn hơn tội lỗi của mình và thật lòng thống hối ăn năn.

Cũng trong bữa ăn, trước khi từ biệt các môn đệ để đi vào cuộc khổ nạn hoàn tất công cuộc cứu độ, Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và tiên báo cuộc hiến tế đẫm máu trên đồi Can-vê, mở đầu cho Lễ Vượt Qua của Tân Ước: “Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông mà nói: Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy mà nói: Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng máu Thầy, đổ ra vì anh em” (Lc 22,19-20).

Minh Mau Thanh Nguoi

Chúa Giêsu thương yêu loài người quá độ. Người không những hiến thân chuộc tội mà còn thiết lập chức Linh mục trước khi tự hiến tế để Bữa Tiệc Ly được tái diễn liên tục qua việc cử hành Thánh lễ để lưu truyền Mình Máu Thánh Người làm lương thực hằng ngày nuôi sống linh hồn chúng ta.

Sau Thánh Lễ, bàn thờ được thu dọn và Thánh Thể được nghinh rước qua bên cạnh Nguyện Đường để mọi người lấy hết tâm hồn kính thờ, kỷ niệm Bí tich được thành lập, đồng thời đền tạ những xúc phạm đến Bí tích Cực Thánh này. Sau đó, các Hội Đoàn và Phong trào luân phiên chầu Thánh Thể.

Mình Thánh Chúa được kiệu sang nhà Tạm

Cha QN và cộng đoàn chầu Thánh Thể Chúa

Cha Phó QN và thiếu nhi chầu Thánh Thể bằng Anh Ngữ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (Good Friday)

  1. Ngắm Nguyện và Chặng Đàng Thánh Giá

Đàng Thánh Giá là Đàng Chúa Vác Khổ Giá Đi lên núi Sọ. Suy gẫm trên những chặng đàng cũng như khi Ngắm Nguyện 15 Sự Thương Khó giúp chúng ta chìm sâu trong tình thương bao la của Thiên Chúa, khi Ngài sai Ngôi Hai Con Một rời bỏ ngôi báu xuống làm người phàm để rồi bị vu cáo là tội nhân, chịu ô nhục cực hình và chết treo trên thập giá. Suy gẫm tình yêu thương đó, một “tình yêu không ngừng tha thứ, một tình yêu vượt lên trên mọi tư tưởng, mọi tiêu chuẩn phán đoán, mọi khát vọng” của con người, “tình yêu mang tên Giêsu” (Cha Nguyễn Mộng Huỳnh, CN T4 Mùa Chay) để, nhờ Ơn Chúa, chúng ta có được quyết tâm đóng chết mọi cám dỗ tội lỗi, các đam mê yếu đuối, các thói hư tật xấu để trở về khuôn mặt tốt đẹp vô tì vết thuở ban đầu khi Thiên Chúa mới tạo dựng: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta …” (Sáng thế 1,26).

Nguyen Ngam 1

Nguyen Ngam 2

2. Suy tôn Thánh Giá là trung tâm điểm của phụng vụ hôm nay. Sau phụng vụ Lời Chúa, Cha Chủ Tế đi xuống cuối Nguyện Đường, mở khăn Thánh Giá, nâng cao và mời gọi cộng đoàn đến thờ lạy: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng cứu Độ trần gian”. Cộng đoàn quì gối đáp: “Chúng ta hãy đến thờ lạy”. Ngài lặp lại lần thứ hai khi tiến tới giữa Nguyện Đường và lần thứ ba khi bước lên Cung Thánh. Sau đó, ngài hôn Thánh Giá , rồi lần lượt tới phiên các linh mục đồng tế, các Thừa tác viên và giáo dân.

Thánh Giá là biểu tượng ơn cứu độ, một tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho loài người. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá không phải là một thất bại, trái lại, là một chiến thắng vinh quang, một chiến thắng có tính quyết định. Đó là vâng theo Thánh Ý Đức Chúa Cha, vâng cho đến chết và chết treo trên thập giá, để gánh lấy tội trần gian và mang lại Ơn Cứu Độ cho nhân loại. Vì thế, cái chết của Người là Thánh, là Tốt Lành (Good Friday) để dẫn đưa chúng ta , những kẻ tin và trông cậy nơi Người, vượt qua vực thẳm tội lỗi vào cõi sống đời đời.

Suy tôn Thánh Giá là suy tôn tình yêu và cuộc chiến thắng vinh quang của Thiên Chúa qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Khi suy tôn Thánh Giá, chúng ta thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô vì đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Trong cuộc sống, chúng ta vấp ngã không ngừng trước bao cám dỗ thử thách như chối Chúa, bán Chúa, bỏ rơi Chúa, lạnh nhạt với Chúa, hung dữ với Chúa v.v… Chiêm ngưỡng Thánh Giá để cảm nhận Chúa luôn sẵn sàng tha thứ, để xin ơn sức mạnh giúp chúng ta đứng dậy như Chúa Giêsu đã ngã xuống và đứng lên dù đã kiệt sức; để tiếp tục vác thánh giá của mình theo chân Chúa cho đến đồi Can-vê.

Trong tâm tình Suy tôn Thánh giá, các huynh trưởng Xứ Đoàn Thánh Tâm diễn lại Tuồng Thương Khó giúp cộng đoàn sống mật thiết cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, không chỉ thương cảm nỗi đau đớn của Người, nhưng trân quý tình yêu thương cao vời của Người dành cho nhân loại chúng ta.

Kết thúc Suy tôn Thánh Giá là tới phần rước lễ. Sau đó, mọi người thinh lặng ra về, Cha Chủ tế không ban phép lành.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (Holy Saturday)

Việc tưởng niệm Đức Kitô chịu chết và sống lại đạt tới cao điểm trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh đêm nay. Đêm nay nhân loại chìm ngập trong ánh sáng sự sống và bóng tối tội lỗi bị xua tan.

Đèn trong ngoài Nguyện Đường đều tắt. Bóng tối bao phủ Trung Tâm. Sau khi Làm Phép Lửa, Cha Chủ tế đốt cây Nến Phục sinh. “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Gn 1,5). Ngài nâng cao và hô to: “Ánh Sáng Chúa Kitô”. Cả cộng đoàn quì xuống rền vang đáp: “Tạ ơn Chúa”. Nến Phục sinh đi tới đâu thì ánh sáng lan toả tới đó và bóng tối lui dần. Cuối cùng, cả Nguyện Đường bừng ánh sáng. “Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Gn 1,9).

Thánh Lễ bắt đầu bằng bài Công Bố Phục Sinh. Đêm nay là Đêm Thánh của cộng đoàn Kitô hữu. Mừng Vui Lên ! Đêm nay nhân loại đi từ đêm tối đến ánh sáng, từ cõi chết âm u tiến vào sự sống. Ánh sáng trên tay như Đức Tin được gieo vào tâm hồn mỗi người, cũng chập chờn trước sóng gió cuộc đời cần biết trân quí bảo vệ giữ gìn. Ánh sáng trên tay cũng như người đầy tớ tỉnh thức đợi Chủ về và đưa người ấy vào Bàn Tiệc, và cũng giống năm trinh nữ khôn ngoan cầm đèn đi đón Chàng Rể khi nửa đêm đến vẫn sẵn sàng.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Easter Sunday)

Lễ Phục sinh là việc tưởng nhớ sự sống lại của Đức Kitô từ cõi chết. Lễ này được cử hành vào ngày Chúa Nhật vốn kết thúc Tuần Thánh và Mùa Chay.

Khi Chúa Giêsu bị bắt, bị luận tội, chịu cực hình và chết treo trên thập giá, các môn đệ ủ rũ tản mát khắp nơi, người lên đường Em-mau về quê, kẻ trở lại với thuyền bè làm nghề chài lưới đánh cá. Ai còn tí gan dạ ở lại Giêrusalem thì cũng chỉ trốn trong nhà cửa cài kín mít. Bao nhiêu hy vọng được ngồi “bên tả bên hữu trong vương quốc của Người” nơi trần gian hầu như tan theo mây khói!

Nhưng lúc vừa tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, Ma-ri-a Mac-đa-la, bà Gio-an-na, bà Ma-ria mẹ ông Gia-cô-bê đi ra mộ và bỗng Thiên Thần xuất hiện báo cho biết là Chúa Giêsu đã trỗi dậy (Lc 24,1-10; Mt 28, 1-8). Rồi Người hiện ra với Ma-ri-a Mac-đa-la (Gn 20,11-18), với hai môn đệ trên đường Em-mau (Lc 24,13-35) và chiều hôm ấy với các tông đồ (Lc 24, 36-42; Gn 20,19-29). Người không hiện ra trong thân thể phàm trần trước kia nên không ai nhận ra Người. Người cho họ xem các vết thương hoặc dùng cách thức bẻ bánh để chứng tỏ chính là Người. Không lâu sau, Người hiện ra với Phao-lô, kẻ lùng bắt Người.

Chúa Giêsu Phục Sinh đã đem lại Niềm Tin và Hy Vọng cho các môn đệ. Các ngài hăng say rao giảng Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, được mai táng và ngày thứ ba Người trỗi dậy như lời Thánh Kinh và đã hiện ra với nhiều người (1Cor15,18).

Các ngài bất chấp mọi hiểm nguy, lấy chính mạng sống mình để làm chứng và rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu đã sống lại thật. Bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại thì kẻ chết cũng sẽ sống lại và mặc lấy thân thể có thần khí bất tử (1Cor 15,42-53). Ngày Chúa Giêsu quang lâm, Người được trao toàn quyền trên trời dưới đất và sẽ ân thưởng chung hưởng vinh quang Nước Trời cho những ai tin và giữ lời Người (Gn 17: 1-26).

Chúa Nhật Phục sinh là Chúa Nhật quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Như Thánh Phao-lô nói “nếu Chúa Giêsu không sống lại từ cõi chết thì tất cả nền tảng Đức Tin của chúng ta hoàn toàn sụp đổ và cuộc khổ nạn của Người trở nên vô ích” (1 Cor 15,1-14). Và ngài khuyên nhủ “đừng say sưa nữa và chớ phạm tội (1Cor 15,34).

Thánh lễ đồng tế Phục Sinh

Trẻ em nhận quà Phục Sinh

Ca đoàn Teresa tối Phục Sinh

 Trẻ em hát mừng Chúa Sống Lại

 

CỘNG ĐOÀN CGVN TÂY ÚC MỪNG TẾT MẬU TUẤT

Hạ mãn – Thu sang – Đông tàn – Xuân đến.

Cứ mỗi độ Xuân về người Việt đều cảm thấy xôn xao và náo nức đón mừng Tết, dù sinh sống ở bất cứ phương trời nao và thời tiết nào. Tuy miền Tây nước Úc Đại Lợi xa quê hương nhưng nhiều gia đình Việt Nam vẫn chuẩn bị gói bánh tét, bánh chưng đón Tết. Người không gói được thì ít nhất cũng đặt mua một cặp bánh tét / bánh chưng và một ít hoa quả và kẹo mứt về nhà cho có hương vị Tết, ngày linh thiêng nhất trong văn hoá con Rồng cháu Tiên.

Người ta thường nói “Về nhà ăn Tết” hay “Về quê ăn Tết” với một niềm vui dạt dào! Vâng! Theo phong tục, những ngày đầu Xuân là ngày con cháu tụ họp, quây quần và chung vui bên gia đình và người thân. Đêm Giao Thừa là tiễn Năm Cũ với tâm tình tạ ơn và phó thác, dâng hiến, cầu xin Thiên Chúa cho Năm Mới. Ngày Mồng Một là ngày bày tỏ lòng hiếu thảo với các đấng sinh thành, chúc tuổi ông bà cha mẹ và họ hàng; các con cháu thì nhận được tiền lì xì từ bậc trưởng bối sau khi chúc tết. Ngày Mùng Hai: Nhớ ơn tổ tiên và Ngày Mùng Ba: Thánh hóa công ăn việc làm. Trong ba ngày này thường là tụ họp, ăn uống và vui chơi v.v.

Năm nay Tết Mậu Tuất rơi vào chu kỳ Phụng vụ một cách huyền diệu với Thứ Tư Lễ Tro, ngày khai mạc mùa Ăn Chay Sám Hối, xảy ra ngay trước ngày lễ Giao Thừa. Giáo huấn của Lời Chúa trong 3 ngày liên tiếp: Lễ Tro, Lễ Giao Thừa và Lễ Tân Niên lại liên kết vô cùng chặt chẽ và cùng một mạch ý: Lời Chúa trong Lễ Tro cảnh tỉnh mọi người đừng ham mê ăn chơi chè chén nhưng hãy nhớ mình là thân phận tro bụi, hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm. Vậy tin vào Phúc Âm là gì? Thưa tin vào Phúc âm là tin vào lời Chúa Giêsu để được hưởng Nước Trời như bài “Tám Mối Phúc Thật” (Mt 5:1-12) của Thánh Lễ Giao Thừa. Cha Phạm Quang Hồng đã chia sẻ: “Thời gian là của Chúa” và nhân dịp đầu Xuân “Chúa đã lì xì thời gian cho chúng ta” nên chúng ta hãy dùng thời giờ cho Chúa và vì Chúa, nên sống trong tâm tình biết ơn Thiên Chúa và phải cầu xin Chúa giúp chúng ta hằng ngày, biết sử dụng thời gian yêu mến Thiên Chúa bằng hành động và yêu thương phục vụ anh chị em đồng loại một cách cụ thể. Lời Chúa trong Thánh Lễ Tân Niên lại càng mãnh liệt hơn: “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn những thứ khác Người sẽ thêm cho” (Mat 6:33). Cha Quản Nhiệm Nguyễn Mộng Huỳnh khuyên nhủ giáo dân: “Tuy chúng ta lao đao vất vả cho miếng cơm manh áo, nhưng nếu “chỉ chu chu chắm chắm với chính mình, chỉ thấy có mình thì nỗi khổ mới chình ình một đống”. Ngài nhắc nhở cộng đoàn rằng: “Trong ánh mắt của Chúa Cha trên trời, mỗi người chúng ta đều long lanh, lung linh, xinh tươi và quí giá gấp vạn lần chim muông hoa cỏ”. Hãy tín thác vào Chúa và mọi sự sẽ được ban cho!

Đức TGM Ngô Quang Kiệt chia sẻ đầu năm Mậu Tuất, “Xin Chúa cho được làm con chó tỉnh thức canh giữ Nhà Chúa. Đừng để ma quỉ xâm nhập”.

Lễ Tro

Nghi thức Xức Tro

Thánh lễ đồng tế đêm Giao Thừa

Quý Linh Mục VN đồng tế lễ Giao Thừa

Đông đảo giáo dân về dâng lễ Giao Thừa

Của Lễ Đêm Giao Thừa 

Cụ ông / Cụ bà cao niên nhất cộng đoàn

Thánh lễ Tân Niên

Giáo dân hái lộc Xuân 

HỘI CHỢ TẾT – GIAN HÀNG CGVN/TU

Hội Chợ Tết đã trở thành truyền thống đối với các cộng đồng người Việt tự do hải ngoại. Và như hàng năm, Cộng Đoàn CGVN/TU cũng tham gia Hội Chợ do Cộng Đồng Người Việt Tự Do/TU tổ chức trong hai ngày 23-24/02/18 tại Wanneroo Showground.

Cửa hàng của cộng đoàn chiếm một không gian rộng lớn với thực đơn đa dạng và phong phú: nào là cơm  tấm cơm sườn, nào là phở tái bò viên, nào là bún bò Huế bún thịt nướng, bánh cuốn chả lụa v.v. ăn nhanh gọn thì có bắp nướng, khoai chiên, cánh gà, nem nướng, xúc xích phô mai; bánh cam, chè 3 màu, sâm bổ lượng, cà phê sữa VN, nước dừa, nước mía và các loại nước ngọt, nước lạnh là những món tìm thấy tại Cửa hàng Công giáo.

Nhạc xuân vang dội bầu khí Hội Chợ Tết. Khách du Xuân chen lấn đặt thức ăn tại gian hàng nổi tiếng “ngon” này. Giọng nói oang oang trên máy phóng thanh qua hai ngôn ngữ Anh – Việt của những anh em quảng cáo, không ngừng chào đón, giới thiệu thực đơn và giá cả. Các anh chị bán hàng sẵn sàng nhận “order” và nhanh nhẹn lấy thức ăn phục vụ khách trong tích tắc. Sau lưng các anh chị một đội ngũ khác: người thâu/thối tiền; người chuẩn bị thức ăn vào tô, dĩa; có người tất bật chạy qua lại lấy những món đặt phía trước; nhóm chiên bánh cam, “chips và xúc xích phô mai”, cánh gà, chả giò; người khuôn vác thực phẩm từ kho; nhóm thì cắt nem, nướng thịt; nhóm thì nướng bắp, trụng bánh phở và bún; nhóm cho chè, cà phê và đá vào ly; người thì róc mía, ép mía, lấy

nước đá, vào ly; anh bán dừa tươi không ngừng con dao khui dừa; góc nọ là nơi mấy chị chuyên đổ bánh cuốn mềm ngon; góc kia là nơi các anh chị khác chuyên lo nồi nước phở và bún bò to cao khói bốc nghi ngút, thơm phức và nóng hổi thế mà họ luôn túc trực để sẵn sàng châm nước lèo vào các tô phở hoặc bún bò Huế cấp kỳ cho khách.

Khu ăn uống trước gian hàng thì có các Sơ và một số bác cao niên lo khâu rau thơm, giá, nước chấm, khăn giấy và đũa muỗng. Các anh trong Ban Thường Vụ quản lý khâu vệ sinh và thu dọn cùng với các em Thiếu Nhi Thánh Thể và một số anh chị em khác. Mọi người phục vụ cách nhanh nhẹn, vui tươi và lịch sự khiến khách thập phương rất hài lòng.

Để có được hai đêm bán “tưng bừng và khí thế” như vậy, Cha Quản Nhiệm và hai Ban Thường vụ & Ẩm thực đã kêu gọi sự đóng góp của các Hội đoàn, Đoàn thể, thiện nguyện viên, anh chị em tị nạn v.v. chuẩn bị hơn tháng qua. Người giúp công, người góp của, mỗi người một tay cùng nhau xây dựng cộng đoàn.

Tuy vất vả và mệt mỏi, tinh thần hăng say dấn thân phục của thiện nguyện viên đã nói lên tinh thần đoàn kết, yêu thương, nhường nhịn và hy sinh cao độ của giáo dân Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc: với Cộng Đoàn và cho Cộng Đoàn!

Vài hình ảnh Khâu chuẩn bị

TRƯỜNG VIỆT NGỮ AN-RÊ DŨNG LẠC KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2018

Thứ Bảy 09-02-18, Trường Việt Ngữ An-Rê Dũng Lạc khai giảng năm học mới 2018. Sau thời gian gần 2 tháng hè các phụ huynh tuy bận rộn nhưng vui vẻ đưa các cháu trở lại trường với niềm ước mong ngôn ngữ mẹ đẻ không bị mai một. Tiếng reo hò mừng vui gặp lại Thầy Cô và bạn cũ trong chiều Thứ Bảy tại Trung Tâm bừng lên sức sống sau một thời gian vắng lặng.

Thầy Hiệu trưởng Phạm Đức Khiêm, trong buổi lễ khai giảng, nhắc nhở các em ngoài vấn đề kỷ luật, trật tự, vệ sinh và an toàn, đặc biệt nhấn mạnh là người Việt Nam phải yêu tiếng Việt. Do đó, các em cần cố gắng học NÓI – ĐỌC – VIẾT tiếng Việt của mình.

Thống kê hiện tình của trường như sau:

Số Thầy Cô: 35

Số Học sinh: 350

Cấp/Số Lớp: Mẫu giáo – Lớp 7, mỗi cấp lớp có 2 lớp

Lớp 8 chỉ có 1 lớp.

Hành Hương Đức Mẹ Bullsbrook

Hội Phụ Nữ Cộng Đoàn Công Giáo VN Tây Úc tổ chức Ngày Hành Hương Chúa Nhật 3/12/2017 Thăm viếng Đức Mẹ Bullsbrook và nhà thờ Divine Mercy vùng Lower Chittering Bullsbrook.

Chủ Đề – TÂM TÌNH DÂNG MẸ

Nhân dịp năm 2017 là năm kỷ niệm 100 Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Hội Phụ Nữ (HPN) cũng muốn dâng lên Mẹ tâm tình của những người mẹ Công Giáo luôn cố gắng trau dồi đức tin, sống và thực hành những lời Mẹ truyền lại, như Mẹ đã thực thi ý chỉ của Thiên Chúa, luôn vâng lời và dành trọn trái tim Mẹ trong việc thực hành Lời Chúa, nêu gương sáng cho các bà mẹ của mỗi thế hệ sau này. Và cũng là dịp Giáng Sinh về, con cái Chúa đón mùa Vọng, mừng Chúa Cứu Thế được sinh bởi Mẹ Maria.

Với hai tâm tình trên, HPN đã tổ chức một Ngày Hành Hương (NHH) cho tòan thể chị em trong cộng đoàn, đủ mọi lứa tuổi, đều được mời tham dự chuyến Hành Hương (HH) này.

http://www.viastuas.net.au/miracles/images/BullsbrookShrine01.jpg

Tây Úc có nhiều địa điểm HH rất tôn nghiêm và thánh thiện, điển hình là Đền Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ của Giáo Hội (Shrine of Virgin of The Revelation, Mother of the Church) ở Bullsbrook được nhiều người khắp nơi đến thăm viếng và dâng lời cầu nguyện lên Mẹ.

Chuyến HH này được sự chấp thuận của Cha Phụ Tá Micae Phạm Quang Hồng, ngài sẽ cùng đồng hành và sinh hoạt với đoàn HH. Ban Điều Hành đã lên chương trình sinh hoạt cho ngày, ghi danh, thuê xe bus, phổ biến chương trình qua tờ Tin Yêu, chuẩn bị ẩm thực và trò chơi v.v.

Shrine of Virgin of the Revelation, Mother of the Church

Tuy chỉ có vỏn vẹn một tháng để tổ chức cho NHH nhưng mọi công việc sắp đặt khá tươm tất và được đông đảo chị em tham dự. Tạ ơn Chúa! Một khích lệ lớn cho ban Điều Hành là những người ghi danh và người thân trong gia đình đều có mặt tại điểm hẹn sớm để ổn định chỗ ngồi trên xe. Số người tham gia đã lên tới 104, chật níc hai chiếc xe bus! Mặc dù mấy ngày trước đó thời tiết rất nóng nhưng hình như sức nóng chỉ tăng thêm lửa mến, sự hăng hái, vui vẻ và sẵn sàng hành hương nơi mọi người!

Mục đích chính cho chuyến HH là tĩnh tâm nên khi xe đưa người tới Bullsbrook, đoàn người tập trung vào đền Đức Mẹ cầu nguyện, sau đó tới nhà thờ tham dự Thánh Lễ 10:00 giờ sáng Chúa Nhật. Giáo dân Bullsbrook đón chào đoàn HH với tâm tình nồng ấm và nhiệt tình với bữa ăn chung sau thánh lễ. Vì Ban Điều Hành đã tìm hiểu và liên lạc thêm một địa điểm tham quan khác, đó là Divine Mercy Church ở vùng Lower Chittering, một giáo xứ mới, nên Đoàn được hướng dẫn đi tham quan nhà thờ đang xây Divine Mercy Church sau đó. Cha Paul Fox, cha sở giáo xứ Visitation, Gingin-Chittering & Bullsbrook, làm người hướng dẫn và giải thích lý do công trình xây cất nhà thờ dở dang.

Với cha Paul Fox tại Divine Mercy Church

Ngày Hành Hương năm nay đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người. Có nhiều niềm vui, nhiều sự mới lạ mà chỉ có ai đi đến đấy mới tận mắt thấy được công trình xây dựng nhà thờ Divine Mercy đang trong thời gian xây dựng và Cha Paul cho biết hy vọng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018. Nhân cơ hội, đòan HH đã có dịp mở rộng bàn tay góp phần nho nhỏ cho ngân quỹ xây dựng nhà Chúa.

Hằng năm HPN luôn kết hợp việc sinh hoat định kỳ cuối năm với những chuyến đi Hành Hương đầy ý nghĩa và bổ ích cho phần tâm linh, nên sau những giây phút linh thiêng là những giờ sinh hoạt tập thể với những trò chơi thật vui. Năm nay chị Hội Trưởng còn nghiên cứu thêm phần đố vui cùng âm nhạc và thể dục với những động tác “line dance” nên không khí của hội trường rất nhộn nhịp và tràn đầy tiếng cười thân thương. Các chị em lại có dịp quen nhau và thân thiết nhau hơn. Niềm vui trọn vẹn nhất là các chị em BDH đã đem hết tinh thần phục vụ để NHH được thành công như ý.

Tĩnh Tâm với Cha Micae Phạm Quang Hồng

Một lần nữa cả đòan HH chúng con cùng cảm tạ Thiên Chúa đã quan phòng và gìn giữ mọi người khỏe mạnh, chúng con được các Cha đồng hành và giúp đỡ trong chuyến đi này.

Hy vọng sẽ có nhiều lần Hành Hươong nho nhỏ này để phần tâm linh của chị em HPN chúng con luôn được thắp sáng và tràn đầy Tình Yêu của Chúa và Mẹ Maria.

 

Giờ Lễ Trong Tuần

 

Lớp Học Kinh Thánh

Âm Lịch Việt Nam

Nối Kết

Year Of Grace


Kính Lòng Thương Xót Chúa

Linh Mục NS Mộng Huỳnh

Lời Chúa Mỗi Ngày

Nghe Lời Chúa

Audio Book- Bộ Sách Nói Kinh Thánh Tân Ước

Thánh Ca Việt Nam

Nghe Thánh Ca

Tổng Giáo Phận Perth

Đài Vatican