(08) 9344 4437 / 0423 935 495 perthvietnamesecatholic@gmail.com
Select Page

Trong Niềm Tin Vào Đức Kitô Tử Nạn & Phục Sinh
Tang Gia Xin Kính Báo
ÔNG GIUSE TỪ – VIẾT – QUYỂN
Sinh ngày 04 – 07 – 1953 – Tại Hải Phòng -Việt Nam
Đã được Chúa thương gọi về ngày 08-08-2021 – Tại Perth, Tây Úc
Hưởng Thọ 68 tuổi

~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

1. VIẾNG XÁC – TẠI NHÀ QUÀN SEASONS FUNERAL BALCATTA
401 Wanneroo Road, Balcatta WA
Lúc 7:00 pm – 9:00 pm – Tối Thứ Sáu – Ngày 13 / 08 / 2021

2. Lễ AN TÁNG – TẠI TRUNG TÂM CỘNG ĐOÀN
Lúc 9:00 AM – Sáng Thứ Bảy – Ngày 14 / 08 / 2021
SAU ĐÓ LÀ NGHI THỨC HỎA TÁNG TẠI NGHĨA TRANG PINNAROO
Whitfords Ave. Padbury WA
Lúc 11:00 am – Cùng Ngày

TANG GIA
ĐỒNG KÍNH BÁO

Bà Quả Phụ : Phạm Thị Hoàn
Trưởng Nữ : Jenny Từ Bích Hảo
Út Nam : Từ Viết Hiếu & Cháu Whitney Từ

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

CÁO PHÓ ANH GIUSE TỪ VIẾT QUYỂN.doc